BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bik Zofia
Tytuł
Słowacja w dobie industrializacji
Slovakia in the Age of Industrialization
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 587, s. 5-16
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Historia gospodarcza, Uprzemysłowienie
Economic development, Economic history, Industrialization
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę ukazania specyfiki sytuacji gospodarczej na ziemiach słowackich w dziewiętnastym wieku. Omówiono czynniki hamujące uprzemysłowienie Słowacji: opóźniona rewolucja przemysłowa, brak rodzimej burżuazji i kapitału, znaczny obszar, oraz nierównomierny rozwój kraju.

The article is an attempt to reveal the specifics of the economic situation in the Slovakian lands in the nineteenth century. A delayed industrial revolution, a lack of indigenous bourgeoisie and capital, significant regionisation, and, above all, the agrarian character of the country were all factors that hampered the industrialization of Slovakia. The period of intense industrialization did not take place until the 1860s, while significant acceleration in the rate of growth did not occur until the turn of the century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Bokes F., Bratislava 1780-1830 - hlavne" stredisko slovenskeho narodneho zivota [w:] Sbornik k pociatkom slovenskeho narodneho obrodenia, Bratislava 1964.
 2. Bokes F., Dejiny Bratislavy, Bratislava 1967.
 3. Caplovic J., O Slovensku a Slovakoch. Slovaci v Uhorsku, Bratislava 1975.
 4. Felczak W., Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848, Wrocław 1964.
 5. Good D.F., Economic Rise of the Habsburg Empire, Berkeley University California Press 1984.
 6. Gross M.T., The Industrial Revolution in the Habsburg Monarchy 1750-1914, London 1972.
 7. Heretik S., Socialnopoliticke a ekonomicke ndzory L. Stura [w:] L. Stur - zivot a dielo, Bratislava 1956.
 8. Houdek M., Cechovnictvo na Slovensku, Martin 1943.
 9. Jansak J., Hospodarske a socialne priciny revolucie r. 1848, Bratislava 1948.
 10. Kann R., David Z.V., The Peoples of Eastern Habsburg Lands 1526-1918, University of Washington Press 1984.
 11. Matejcek J., Industralizdcni tendence aformovdniprümyslovych center na Slovenska v obdobi uhersheho kapitalismu [w:] Prümyslove oblasti Slovenska za kapitalismu 1780-1945, pr. zbiorowa, Slezky Üstav CSAV, Opava 1983.
 12. Mesaros L., Sturov boj za oslobodenie slovenskeho rolnictva spod jarma feudalizmu [w:] L. Stur, Zivot a dielo, Bratislava 1956.
 13. Pitvonova B., Industrializaćni tendence...[w:] Prümyslove oblasti Slovenska za kapitalismu 1780-1945, pr. zbiorowa, Slezky Üstav CSAV, Opava 1983.
 14. Prümyslove oblasti Slovenska za kapitalismu 1780-1945, pr. zbiorowa, Slezky Üstav CSAV, Opava 1983.
 15. Siracky I., Stahovanie Slovakov na Dolnu Zem w 18 a 19 st., Martin 1971.
 16. Slovensko v obdobi prechodu odfeudalizmu ku kapitalizmu, pod red. S. Cambela, SAV, Bratislava 1989.
 17. Spiesz A., Dejiny Slovenska, Bratislava 1992.
 18. Spiesz A., Rozvoj kapitalistickych vztahov na Slovensku na konci 18 a na zaćiatku 19 st. [w:] Sbornik k pociatkom slovenskeho narodneho obrodenia, Bratislava 1964.
 19. Sveton J., Obyvatelstvo Slovenska za kapitalizmu, Bratislava 1958.
 20. Waldenberg M., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu