BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Teoretyczne uzasadnienie determinant zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako zjawiska finansowego
A Theoretical Explanation of the Determinants of Foreign Direct Investment as a Financial Phenomenon
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 594, s. 5-19
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Teoria międzynarodowych przepływów kapitału, Teoria ekonomii
Foreign investment, Direct investments, Theory of international capital flows, Economic theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono teorie ekonomiczne ujmujące zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako zjawisko finansowe. Omówiono teorie: międzynarodowego przepływu kapitału, międzynarodowego zróżnicowania stóp zysku, dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i obszarów walutowych.

The present article discusses the most important theories explaining FDI from a financial perspective, namely, theories dealing with the international transfer of capital, international differences in risk levels, the diversification of investment portfolios and currency zones. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal J.P., Determinants of Foreign Direct investment: A Survey, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1980, nr 4.
 2. Aliber R.Z., The Multinational Enterprise in a Multiple Currency World, London 1971.
 3. Arias E.F., Montiel P.J., The Surge in Capital Inflows to Developing Countries: An Analytical Overview, "The World Bank Economic Review" 1996, vol. 10, nr 1.
 4. Bailey M., Tavlas G., Exchange Rate Variability and Direct Investment, The Annals AAPSS 1991, nr 516.
 5. Calvet A.L., A Synthesis of Foreign Direct Investment Theories and Theories of the Multinational Firm, "Journal of International Business Studies" 1981, nr 1.
 6. Casson M., The Theory of Foreign Direct Investment [w:] P. Buckley (ed.) International Investment, England, Edward Elgar Publishing Ltd. 1990.
 7. Claessen S., Emergence of Equity Investment in Developing Countries: Overview. "The World Bank Economic Review" 1995, vol.9, nr 1.
 8. Cravens K.S., Examining the Role of Transfer Pricing as a Strategy for Multinational Firms, International Business Review 1997, vol. 6, nr 2.
 9. Cyrson E., Korporacje wielonarodowe. Prawidłowość ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa 1981.
 10. Dunning J.H., International Production and Multinational Enterprise, Allen and Urwin, London 1981.
 11. Dunning J.H., The Determinants of International Production, Oxford Economics Papers 1973, nr 3.
 12. Edison H., Melvin M., The Determinants and Implications of the Choice of a Exchange Rate System [w:] Monetary Policy for a Global Economy, W.S. Harof, T.D. Willet ed., American Enterprise Institute, Washington 1990.
 13. Galbraith J.K., American Capitalism. The Concept of Countervailing Power, Harmondaworth, Penguin Books 1967.
 14. Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Monografia nr 193, SGPiS, Warszawa 1986.
 15. Goldeberg L.S., Kolstad C.D., Foreign Direct Invement, Exchange Rate Variability and Demand Uncertainty, "International Economic Review" 1995, vol. 36, nr 4.
 16. Gooptu S., Are Portfolio Flows to Emergings Market Complementary or Competitive? The World Bank, Policy Research Working Paper 1994, nr 1360.
 17. Kogut B., Designing Global Strategies: Profiting from Operational Flexibility, "Sloan Management Review" 1985, Fall.
 18. Kompedium der internationalen Betriebswirtschaftslehre, red. S.G. Schoppe, Oldenburg Verlag, Oldenburg 1992.
 19. Kumar N., Determinants of Country Choice in the Relocation of Production: the Case of U.S. Multinationals, RIS Discussion Paper. New Delhi 1992.
 20. Markowitz H.M., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, New York, Wiley 1959.
 21. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 22. Przybylska K., Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się w latach 1970-1995, "Ekonomista" 1997, nr 3.
 23. Root F.R., Entry Strategies for International Markets, D.C. Heath, Lexigon Mass. 1987.
 24. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 25. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu