BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solek Adrian (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa - krytyka i obrona
Neo-Classical Theory of the Firm: Criticism and Defence
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 594, s. 33-45
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Teoria przedsiębiorstwa, Neoklasyczna teoria instytucji
Economic theory, Enterprise theory, Neoclassical theory of institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawia zwięzły opis teorii przedsiębiorstwa, oraz opisuje spór między zwolennikami i oponentami neoklasycznej teorii firmy.

In this article, the author provides a concise description of this theory and the controversies and objections that have grown up around it, as well as counter-arguments developed by adherents of this theory. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Applied Economics, A. Griffiths, S. Wall (eds.), Longman, London 1989.
 2. Baumol W.J., przedstawiony w pracy Business Behaviour, Value and Growth, Macmillan, New York 1959.
 3. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 4. Cyert R., March J., A Behavioral Theory of the Firm. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 5. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 6. Dopfer K., Wprowadzenie. Ku nowemu paradygmatowi [w:] Ekonomia w przyszłości, red. K. Dopfer, PWN, Warszawa 1982.
 7. Earley J.S., Marginal Policies of Excellently Managed Companies, "American Economic Review" 1956, za: Koutsoyiannis A., Modern Microeconomics, ELBS, London 1979.
 8. Earley J.S., Recent Developments in Cost Accounting and the Managerial Analysis, "Journal of Political Economy" 1955.
 9. Friedman M., The Metodology of Positive Economics, przedruk w: Readings in Microeconomics, W. Breit, H.M. Hochman, E. Saueracker (eds.), Times Mirror/Moshby, St. Louis-Toronto-Santa Clara 1986.
 10. Hall R.J., Hitcha C.J., Price Theory and Business Behaviour, "Oxford Economic Papers" 1939, No. 2.
 11. Klimczak B., Mikroekonomia, AE we Wrocławiu, Wroclaw 1998.
 12. Koutsoyiannis A., Modern Microeconomics, ELBS, London 1979.
 13. Machlup F., Marginal Analysis and Empirical Research, "American Economic Review" 1946.
 14. Machlup F., Theories of the Firm: Marginalist, Managerialist, Behavioural, "American Economic Review" 1967.
 15. Marris R., The Economic Theory of Managerialism, Macmillan, New York 1964.
 16. Niemczynowicz B., Cele przedsiębiorstwa w behawioralnych teoriach RM. Cyerta, J.G. Marcha, HA. Simona, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 158, Szczecin 1995.
 17. Popper K., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977.
 18. Shipley D.D., Primary Objectives in British Manufacturing Industry, "Journal of Industrial Economics", June 1981, cyt. za: Applied Economics, A. Griffiths, S. Wall, (eds.), Longman, London 1989.
 19. Sztaba S., Ekonomia niekonwencjonalna, Oficyna Wydawnicza "Read Me", Warszawa 1994.
 20. Williamson O., The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, Prentice-Hall. Englewood Cliffs, 1964.
 21. Zelek A., Próba redefinicji ekonomicznego celu działalności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 158, Szczecin 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu