BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pollok Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa
The Problem of Measuring the Pauperisation of Society
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 594, s. 73-89
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Linia ubóstwa, Poziom życia
Poverty, Poverty line, Living standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane z pomiarami zjawiska pauperyzacji społeczeństwa. Omówiono wskazówki używane do ustalania skali ubóstwa. Położono szczególny nacisk na metodologiczne założenia w konstrukcji różnych mierników ubóstwa.

The aim of the present study is to identify the problems involved in measuring the pauperisation of society. The author discusses the main method used to measure poverty, including objective and subjective poverty lines. The author likewise discusses the indicators used to determine the scale and depth of poverty. He places particular emphasis on the methodological assumptions behind the construction of various poverty measures. In conclusion, the author argues that in-depth awareness of the methods employed to research poverty is a necessary condition of any reliable interpretation of their results. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Beskid L., Wieloraki charakter ubóstwa [w:] Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, praca zbior., Key Text, Warszawa 1999.
 2. Biernacki M., Aksjornatyczne podejście do teorii ubóstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 748, Wrocław 1996, s. 21-36.
 3. Boczoń J., W. Toczyski, Obszary ubóstwa i depresji społecznej, Prace i Materiały - Teoria ekonomii, nr 2, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
 4. Deniszczuk L., Sajkiewicz B., Kategoria minimum egzystencji [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 5. Deniszczuk L., Sajkiewicz B., Kategoria minimum socjalnego [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 6. Galbraith J.K., Istota masowego ubóstwa, PWN, Warszawa 1987.
 7. Gans R.J., O niektórych funkcjach ubóstwa, "Polityka Społeczna" 1993, nr 9.
 8. Golinowska S., Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 9. Golinowska S., Linie ubóstwa w praktyce społecznej krajów transformacji, "Polityka Społeczna" 1995, nr 8.
 10. Golinowska S., O kilku teoriach ubóstwa [w:] Ubóstwo jako problem polityki społecznej. pod red. L. Frąckiewicz, AE w Katowicach, Katowice 1993.
 11. Golinowska S., Uwagi o ubóstwie i jego zwalczaniu, "Polityka Społeczna" 1997, nr 1.
 12. Graniewska D., Ubóstwo a realizacja podstawowych funkcji rodziny, "Polityka Społeczna" 1994, nr 3.
 13. Jankowska E., Subiektywna linia ubóstwa dla wybranych grup bezrobotnych, "Polityka Społeczna" 1998, nr 4.
 14. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 15. Kaźmierczak Z., Niektóre przyczyny ubóstwa i formy polityki przeciwdziałania (na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 137, Łódź 1995, s. 92-97.
 16. Kohl J., Ubóstwo w świetle badań, "Polityka Społeczna" 1993, nr 9.
 17. Kordos J., A. Ochocki, Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 1.
 18. Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 19. Lipski A., Ubóstwo poza sferą konieczności egzystencjalnej [w:] Ubóstwo jako problem polityki społecznej. pod red. L. Frąckiewicz, AE w Katowicach, Katowice 1993.
 20. Młokosiewicz M., Przyczyny i formy ubóstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Szczecin 1997.
 21. Nowakowska E., Dzieci się sypnęli. Dziesięć lat badań nad polską biedą, "Polityka" 2000, nr 50.
 22. Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa. Szacunek subiektywnych linii ubóstwa metodą LPL dla lat 1993-1996 [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 23. Podgórski J., Ubóstwo subiektywne w Polsce. Badania metodą LPL, "Polityka Społeczna" 1995, nr 8.
 24. Podgórski J., Wyznaczanie subiektywnych linii ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 12.
 25. Sajkiewicz B., Minimum socjalne według skorygowanego koszyka towarów i usług, "Polityka Społeczna" 1996, nr 9.
 26. Sajkiewicz, Minimum socjalne, "Polityka Społeczna" 1998, nr 3.
 27. Sztumski J., Ubóstwo jako problem społeczny, "Polityka Społeczna" 1995, nr 8.
 28. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Relatywna linia ubóstwa i wyniki jej zastosowania w badaniach budżetów rodzinnych w 1993 i 1994 r., "Polityka Społeczna" 1995, nr 8.
 29. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Zastosowanie relatywnych granic ubóstwa do oceny zasięgu ubóstwa [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 30. Szulc A., Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1990 i 1991, GUS, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 214, Warszawa 1993.
 31. Szulc A., Skale ekwiwalentności w pomiarze dobrobytu gospodarstw domowych, "Polityka Społeczna" 1995, nr 8.
 32. Węgrzyn G., Ubóstwo jako problem pozaustrojowy [w:] Ubóstwo jako problem polityki społecznej. pod red. L. Frąckiewicz, AE w Katowicach, Katowice 1993.
 33. Wprowadzenie do ekonomii, pod red. Z. Dach, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 34. Zienkowski L., Kilka uwag w sprawach sfery ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu