BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieniewicz Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Lorenowicz Urszula (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem
Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 758, s. 65-82, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Polityka gospodarcza, Bezrobocie, Formy przeciwdziałania bezrobociu, Narzędzia polityki gospodarczej
Labour market, Economic policy, Unemployment, Forms of unemployment counteraction, Economic policy instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę oceny skuteczności państwa w zwalczaniu bezrobocia. Badaniem objęto rynki pracy krajów Unii Europejskiej od początku dekady lat 90. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jaka jest przyczyna ciągle wysokiej stopy bezrobocia występującej w polskiej gospodarce. Rozważono również problem, czy rynek pracy w starych krajach UE zachowuje się podobnie jak w nowych, głównie w tych, w których następują zmiany systemowe.

Unemployment is one of the largest problems of modern economics, affecting not only the economic sphere but also the social and political spheres as well. Economists have long been analyzing the causes and mechanisms of the emergence and manifestation of forms of unemployment, and based on their studies have developed theories of unemployment as well as guidelines for economic policy in order to combat the problem. Unfortunately, unemployment in modern economies remains high and the tools of applied economic policy do not yield the anticipated results. For these reasons, in this article the authors attempts to explain, based on an analysis of European Union job markets, whether institutional factors are responsible for persistent unemployment. As is well known, such factors may entrench the phenomenon, making it difficult to overcome.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobocie w Polsce - diagnostyka i rzeczywistość [2005], Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, www.free.org.pl, 24.11.2005.
 2. Blanchard O. [2005], Ekonomiczna przyszłość Europy, „Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 3. Dryll I. [2006], Rynek pracy - mity i fakty, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 14.
 4. „Economic Outlook" [2005], nr 77.
 5. Esping-Andersen G., Regini M. [2000], Why Deregulate Labour Markets?, Oxford University Press, Oxford.
 6. Eurostat Yearbook [2002], European Commission, Zürich.
 7. Franz W. [1995], Theoretische Ausätze zu Enklärung der Arbeitslosigkeit, Universität Konstanz, Konstanz.
 8. Góra M. [2005], Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, „Ekonomista", nr 1.
 9. „Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej"[2005], nr l, www.stat.gov.pl, 24.11.2005.
 10. Kwiatkowski E. [2002], Bezrobocie - podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 11. Mały Rocznik Statystyczny [2005], GUS, Warszawa.
 12. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013. Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013 [2005], dokument Rady Ministrów z 13 września.
 13. „Nowe Życie Gospodarcze" [2006], nr 14.
 14. Rocznik Statystyczny [2002], GUS, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny [2004], GUS, Warszawa.
 16. Rocznik Statystyczny [2005], GUS, Warszawa.
 17. Rocznik Statystyki Międzynarodowej [2000], GUS, Warszawa.
 18. Rocznik Statystyki Pracy [1995], GUS, Warszawa.
 19. Rocznik Statystyki Pracy [1997], GUS, Warszawa.
 20. Rocznik Statystyki Pracy [1999], GUS, Warszawa.
 21. Rocznik Statystyki Pracy [2001], GUS, Warszawa.
 22. Rocznik Statystyki Pracy [2002], GUS, Warszawa.
 23. Rocznik Statystyki Pracy [2004], GUS, Warszawa.
 24. Rotschild K.W. [1988], Theorien der Arbeitslosigkeit, München, Wien.
 25. Sapir A. [2005], Globalisation and the Reform of European Social Models, Bruegel Policy Brief, Brussels.
 26. Sfera społeczna w Polsce na tle Unii Europejskiej [2003], Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 27. Socha M., Sztanderska U. [2000] Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 28. Statistical Yearbook on Candidate and South-East European Countries [2002], Eurostat, Zürich.
 29. Wiśniewski Z. [1999], Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu