BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broński Krzysztof (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Szpak Jan (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Procesy urbanizacyjne w Europie w XIX i XX wieku. Problemy i koncepcje badawcze
Urbanization Processes in Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Issues and Research Concepts
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 587, s. 17-30
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Historia miasta
Urbanisation, Town spatial development, History of city
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
W opracowaniu zasygnalizowano problemy związane z kompleksową analizą procesu urbanizacyjnego w Europie, w okresie industrializacji. Omówiono bardziej znane koncepcje rozwoju miast: teorię "Central Place System" i Network System".

This article signals the problems in analysing complex urbanization processes in Europe in the age of industrialization. In studies devoted to this issue, a few basic aspects of urbanization, may be discerned, which can be divided into four groups: statistical-demographic, economic-infrastructural, physiognomic-construction, and socio-cultural relations. One of the best known concepts of city development is the central place theory. A less well-known concept to explain the phenomenon of European urbanization is the "Network System" theory. According to some researchers, the socio-environmental criterion plays a significant role in research on urbanization processes. A key issue is to devise a composite indicator of urbanization that would enable the comparison of urbanization processes over time and space. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Benevolo L., Miasto w dziejach Europy, Volumen, Warszawa 1995.
 2. Blotevogel H.H., Methodische Probleme der Erfassung städtischen Funktionen und funktionaler Städtetypen anhand quantitativer Analysen der Berufstatistik 1907 [w:] Voraussetzungen und Methoden geschichtlicher Städteforschung, Hrgg. von Ehbreht W., Böhlau, Köln-Wien 1979, s. 217-269.
 3. Castells M., La question urbaine, Paris 1975, (tłum. pol. Kwestia miejska, Warszawa 1982, s. 158).
 4. Christaller W., Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesamtmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit Stadtischen Funktionen, Jena 1933.
 5. Conzen M.R.G., The Plan Analysis an English City Centre, Lund 1962, za: Wyrobisz A., Nowe koncepcje w badaniach nad historią miast europejskich, "Przegląd Historyczny", t. 80, z. 1.
 6. Croon H., Forschungsprobleme der neueren Stadtgeschichte, Blätter für deutsche Landesgeschichte, Jg. 105: 1969, s. 14-26.
 7. Duncan O., From social system to ecosystem [w:] Urbanizm, Urbanization and Change, Comparative Perspectives, red. P. Meadows, New York 1969, za: B. Jałowiecki, Miasto doby przemysłowej. Uwagi o podejściu systemowym [w:] Miasto i kultura polska doby przemysłowej, Wrocław 1988.
 8. Dziewoński K., Geograficzne zróżnicowanie współczesnej urbanizacji, "Miasto", R. 1972, nr 1, s. 11-16.
 9. Fedor T.S., Patern of Urban Growth in the Russian. Empire During the Nineteenth Century, Chicago 1975.
 10. Friedrichs J. Stadtanalyse, Reinbeck 1977.
 11. Garnier J.B., Chabot G., Zarys geografii miast, PWE, Warszawa 1971.
 12. Gąsowskiego T., Urbanizacja Galicji w dobie autonomicznej, Studia Historyczne, R. 28: 1985, z. 1, s. 223-243.
 13. Heinenberg H., Teuteberg H.J., Zusamenfassung der Schlussdiskusion [w:] Urbanisierung im XIX und XX Jahrhundert. Historische und Geographische Aspekte, Hrgg von H.J. Teuteberg, Böhlau, Köln-Wien 1983.
 14. Heller W., Zum Begriff der Urbanisierung. Neues Archiv für Niedersachsen, Bd 22, Heft 4, s. 374-382, Göttingen 1973.
 15. Hofman W., Stadtgeschichte oder Urbanisierungforschung?, IMS, Jg. 1984, Heft 1, s. 1-4.
 16. Hohenberg P.M., Lees L.H., The Making of Urban Europe, Harvard 1985.
 17. Jałowiecki B., Miasto doby przemysłowej. Uwagi o podejściu systemowym [w:] Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Przestrzeń, Ossolineum, Wrocław 1988.
 18. Jędruszczak H., Industrializacja a urbanizacja. Propozycje badawcze i uwagi polemiczne, "Kwartalnik Historyczny", R. 86: 1979.
 19. Krabbe W., Die deutsche Stadt im 19. und 20. Jahrhundert. Eine Einführung, Göttingen 1989.
 20. Mackensen R., Städte in der Statistik [w:] Die Stadt in der BRD, Hrgg. von W. Pehnt, Stuttgart 1974.
 21. Matzerath H., Stadtgeschichte als Sozialwissenschaft, IMS, Jg. 1978, Heft 1, s. 1-4.
 22. Moderne Stadtgeschichte in Europa, USA und Japan. Ein Handbuch, Ch. Engeli, H. Matzerath (Hrsg), Schritte des Deutschen Institut für Urbanistik, Bd. 78, Stuttgart-Berlin-Köln 1989.
 23. Nietyksza M., Dzieje miast polskich w epoce kapitalizmu. Problemy, stan badań, postulaty, "Kwartalnik Historyczny", R. 87: 1980, s. 399-413.
 24. Nietyksza M., Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865-1914, Warszawa 1986.
 25. Purchla J., Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.
 26. Regulski J., Planowanie miast, Warszawa 1986.
 27. Regulski J., Rozwój miast w Polsce. Aktualne problemy, Warszawa 1980.
 28. Rybicki, Społeczeństwo miejskie, Warszawa 1972.
 29. Rykiel Z., Urbanizacja - ujęcie teoretyczne oraz aspekty procesu, "Przegląd Geograficzny", t. 49, z. 1, 1977.
 30. Schroder W., Moderne Stadtgeschichte, Stuttgart 1975.
 31. Specker H.E., Wie schreibt man eine moderne Stadtgeschichte, IMS, Jg. 1979, Heft 1, s. 1-5.
 32. Teuteberg H.J., Historische Aspekte der Urbanisierung. Forschungstand und. Probleme [w:] Urbanisierung im XIX und XX Jahrhundert. Historische und Geographische Aspekte, Hrgg von H.J. Teuteberg, Böhlau, Köln-Wien 1983.
 33. Włodarczyk E., Miasto dziewiętnastowieczne jako przedmiot zainteresowań badawczych historyków - kierunki badań, Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych, t. LIII-LV: 1992/1995, s. 63-77.
 34. Wyrobisz A., Nowe koncepcje w badaniach nad historią miast europejskich, "Przegląd Historyczny", t. 80, z. 1.
 35. Wyrobisz A., Stadtplanung in polnischen Gebeite 1815-1914 [w:] Urbanisierung im XIX und XX Jahrhundert. Historische und Geographische Aspekte, Hrgg von H.J. Teuteberg, Böhlau, Köln-Wien 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu