BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Anna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Polski rynek pracy w perspektywie integracji z Unią Europejską
The Polish Labour Market from the Perspective of Integration with the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 609, s. 23-43, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Równowaga rynku pracy, Bezrobocie, Polityka zatrudnienia, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Labour market, Labor market equilibrium, Unemployment, Employment policy, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wielopłaszczyznową analizę rynku pracy w kontekście przystąpienia Polski do UE. W pierwszej części przeprowadzono charakterystykę polskiego rynku pracy ( aktywność zawodowa i bezrobocie). Następnie oceniono zasady i założenia polityki zatrudnienia w krajach UE. W zakończeniu podano propozycje rozwiązań wykorzystujących doświadczenie UE i jej rynku pracy pod kątem zastosowania ich na polskim rynku.

In the context of EU accession, this article undertakes a multi-dimensional analysis of the labour market. The first section is devoted to the character of the Polish labour market, and thus to the population, employment, occupational activity and - above all - to unemployment. This part of the article ends with an assessment and review of the education system. The article next addresses changes in the labour market connected with EU accession. The author evaluates the principles and assumptions of employment policy in EU states. Here, she discusses estimates of the possible degree of migration and discusses transition periods and restrictions on the free movement of labour. The article concludes by presenting proposals for ad hoc and systemic solutions that take advantage of the experience of EU labour markets while taking into account the specificities of the Polish labour market. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa 2000.
 2. Arendarski A., Bezrobocia nie da się zagadać, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 5.
 3. Balcerowicz L., Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego - Polska 2000-2010, raport rządowy, URM, Warszawa 2000.
 4. Bielecki J., Bezrobocie to nie wina Unii, "Rzeczpospolita" 2001, nr 22.
 5. Bielecki J., Restrykcje przesądzone, "Rzeczpospolita" 2001, nr 26.
 6. Borkowska S., Co tworzy nowe miejsca pracy?, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 5.
 7. Doliwa-Klepacki Z.M., Europejska integracja gospodarcza, Temida 2, Białystok 1996.
 8. Employment in Europe 1995, European Commission, Brussels 1995.
 9. Filas A., Cywilizacja analfabetów, "Wprost" 2000, nr 51.
 10. Florek L., Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie zatrudnienia i stosunków pracy, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1993.
 11. Głuchowski J., Rozwiązane i nie rozwiązane problemy strategiczne gospodarczej integracji z Unią Europejską [w:] Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy, tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 23, Warszawa 1997.
 12. Kabaj M., Wielkie narodowe marnotrawstwo, "Rzeczpospolita" 2000, nr 295.
 13. Kwiatkowski E., Wejście Polski do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i tłumienie bezrobocia [w:] Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy, tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 23, Warszawa 1997.
 14. Nowak P.Z., Jak daleko do Unii? "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 12.
 15. Okrągły stół o bezrobociu, "Rzeczpospolita" 2001, nr 50.
 16. Orłowski W., Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i tłumienie bezrobocia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 23, Warszawa 1997.
 17. Prawne instrumenty zwalczania bezrobocia, "Gazeta Prawna" 2001, nr 24.
 18. Rynek pracy wobec integracji europejskiej, pod kier. S. Borkowskiej [w:] Analiza polityki rynku pracy wobec procesów globalizacji, pod kier. Z. Wiśniewskiego, raport IPiSS, Warszawa 2000.
 19. Zieliński M., Pogoń za przyszłością, "Wprost", 2 V 1999.
 20. Zmniejszyć obciążenia socjalne, "Rzeczpospolita" 2001, nr 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu