BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Stabryła Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Góral Rafał (Wydział Finansów)
Tytuł
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro
Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 754, s. 17-38, biliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Traktat z Maastricht, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Przegląd literatury
Tax policy, Budget deficit, Public debt, Maastricht Treaty, Economic and Monetary Union (EMU), Literature review
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podjęto próbę ukazania wskaźników fiskalnych zawartych w traktacie z Maastricht a także pakcie stabilności i wzrostu . Omówiono ich wpływ na kształtowanie się deficytu i długu publicznego w krajach członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej. W pracy przytoczono opinie przeciwników i zwolenników utrzymania funkcjonujących uregulowań fiskalnych. Krótko scharakteryzowano obecną kondycję społeczno-ekonomiczną wybranych państw ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii.

In this article, the authors present the fiscal indicators included in the Maastricht Treaty and the Stability and Growth Pact, as well as their impact on deficits and public debt in each of the member states of the Economic and Monetary Union. This subject is extensively discussed in professional literature due to the emergence of difficulties in maintaining budget deficits below the established 3% of GDP in the leading economies of the Euro zone. Problems with the stability of public finances, mostly in Germany and France, have contributed to the view that fiscal policy targets need to be revised. The authors quote the opinions of both supporters and opponents of maintaining the current fiscal regulations. The adopted research period was 1996-2003. Cognisant of the fact that the short time-span precludes the formulation of unequivocal opinions on the modification of deficit and public debt indicators, the authors decided to briefly describe the present socio-economic condition of selected countries with particular consideration to Ireland, whose efforts at decreasing the deficit and public debt require more extensive commentary.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Annett A., Jaeger A., The Quest for Fiscal Discipline Among European Union Member States, „The Journal of Social, Political and Economic Studies” 2004, vol. 29, no 3.
 2. Chapman P., Time for Stability Pact Rethink after German Row, say MEPs, „European Voice” 2002, 14-20 November.
 3. Council Regulation No 1466/97/EC of 7 July 1997 on the Strengthening of the Surveillance of Budgetary Positions and the Surveillance and Coordination of Economic Policies (OJ L209).
 4. Dobiecki G., Żądania nie do spełnienia, „Rzeczpospolita” 2003, nr 251.
 5. Economic Portrait of the EU 2002, Eurostat, 2002.
 6. The Economy, „Ireland Country Profile” 2000.
 7. 4 th Update of the Luxembourg Stability and Growth Programme 2001-2005, Grand-Duchy of Luxembourg, Ministry of Finance, January 2003.
 8. Jendroszczyk P., Schroeder zwycięzca, „Rzeczpospolita" 2003, nr 244.
 9. Moreau Defarges P., L'Union europèenne,jusqu'où?, „Le Français dans le Monde” 2003, nr 326.
 10. Oręziak L., Integracja walutowa w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1991.
 11. Oreziak L., Polityka budżetowa na obszarze euro (cz. I i II), „Bank i Kredyt”2002, nr 6 i 7.
 12. Oręziak L., Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, „Bank i Kredyt” 2004, nr 8.
 13. Oreziak L., Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje. „Bank i Kredyt” 2005, nr 7.
 14. O'Rourke В., EU: Some Members Call for Modification of Growth and Stability Pact, Radio Free Europe/Radio Liberty, http:// www.rferl.org, lipiec 2004.
 15. Owen D., Cole P., EMU in perspective. Understanding Monetary Union, Pearson Education Limited, Haarlow 1999.
 16. Reality Check, „The Economist” 2004. vol. 372.
 17. Savage J.D., Budgetary Collective Action Problems: Convergence and Compliance Under the Maastricht Treaty on European Union, „Public Administration Review” 2001, vol. 61.
 18. Schroeder G., A Framework for a Stable Europe, „Financial Times”, 17.01.2005.
 19. Spiteri S., EU States to Face Procedures for High Debts, 27.11.2002, http://www.eurobserver.com
 20. Swierkowski J., Woreta R., Sytuacja makroekonomiczna w strefie euro w przeddzień finalizacji III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej, „Wspólnoty Europejskie” 2001, nr 12.
 21. The Reform of the Stability and Growth Pact, „Monthly Bulletin” 2005, nr 8.
 22. Trust or Mistrust of the Neighbour?, „The Economist” 2001, vol. 360.
 23. Wernik A., Niektóre problemy obliczeniowe i interpretacyjne deficytów budżetowych [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t.I, materiały konferencyjne, Poznań 2000.
 24. Wojnowski R., Gromek T., Unia Gospodarcza i Walutowa - konwergencja w państwach UE i w Polsce, „Wspólnoty Europejskie” 2001, nr 1.
 25. Wódke J., Priorytety polityki europejskiej Niemiec w latach 90-tych. Od Traktatu z Maastricht do szczytu w Kolonii (I), „Wspólnoty Europejskie” 1999, nr 10.
 26. Zagadnienia metodologiczne definicji długu publicznego określonego zgodnie z Traktatem z Maastricht, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1997.
 27. Zawadzka Z., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa- przygotowania do trzeciego etapu, „Bank i Kredyt” 1996, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu