BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owsiak Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Z historii doktryny samorządu terytorialnego
Local Government Doctrine
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 754, s. 123-136, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Teorie samorządu terytorialnego, Doktryny ekonomiczne
Local government, Theories of local government, Economic doctrine
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono genezę samorządu terytorialnego oraz omówiono główne założenia teorii naturalistycznej, państwowej oraz politycznej. Stwierdzono, że rozważane w pracy doktryny samorządowe miały i mają wpływ na współczesne rozumienie samorządu.

The purpose of this article is to review the history of local government - its origins and the evolution of the idea of self-government. The transformation of state systems after the French Revolution - when absolutist states were transformed into constitutional states- led to the development of self-government in its modern meaning. At the same time, the elimination of the society of estates meant the beginning of the democratic system, thus enabling the development of local government. To this end, the author reviews the legal acts that introduced the democratic system, in Poland as well. The main goal of the article, however, is to review the main assumptions of the naturalist, state and political theories of self-government, with particular consideration to the relationship between state institutions and local government institutions. These relationships provide the basis for a discussion of contemporary phenomena that present challenges along slate-local government axis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bigo Т., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Wydawnictwo Kasy im. Miankowskiego, Warszawa 1928.
 2. Davies N.. Boże igrzysko. Historia Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 3. Encyklopedia powszechna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 5. Gill A., Teorie samorządowe w literaturze międzywojennej, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11 (107).
 6. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 7. Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, I Seria Klasyki Samorządowej. Przemiany. Warszawa 1990.
 8. Jaworski W.L., Nauka prawa administracyjnego: zagadnienia ogólne, Bibljoteka Polska, Warszawa 1924.
 9. Krasowski K., Krzymkowski M., Sikorska-Dziegielewska K., Walachowicz J., Historia ustroju państwa. Wydawca: „Ars boni et aequi", Poznań 1994.
 10. Kroński A., Teoria samorządu terytorialnego, Nakładem Związku Polaków Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1932.
 11. Kuciński J., Podstawy wiedzy o państwie, Academia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2003.
 12. Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Skład Główny w Księgarni św. Wojciecha, Wilno 1934.
 13. Nowacka E., Spór o pojęcie samorządu terytorialnego w doktrynie prawnej okresu międzywojennego, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 4 (16).
 14. Piekara A., Aksjologiczne i pragmatyczne aspekty samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1-2.
 15. Roganowicz E., Samorządowe mity, prawdy i półprawdy, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 1-2 (25-26).
 16. Schlettwein J. A., Grundfeste der Staten oder die politische Ökonomie, Giessen 1779.
 17. Schnapp F.E., Samorząd jako element polityki porządku państwowego, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7-8.
 18. Stein F. v., Memoriał z lutego 1818 roku o stosunkach konstytucyjnych w Jiilich.
 19. Staryszak J., Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Prace seminarium prawa administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, nr l, Warszawa 1931.
 20. Wójcicki J., System decentralizacji w samorządzie miejskim, Instytut Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej, Warszawa 1931.
 21. Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu