BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Kazimierz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 (zarys problematyki)
German Protestant Churches in Poland, 1948-70 (An Outline)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 611, s. 21-40
Słowa kluczowe
Protestantyzm, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicyzm
Protestantism, Augsburg Evangelical Church, Evangelicalism
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono węzłowe problemy związane z działalnością niemieckich ośrodków duszpasterskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W artykule poruszono tylko sprawy zborów niemieckich na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim (z ówczesnym woj. gdańskim). W pracy wykorzystano archiwalia byłego Urzędu do Spraw Wyznań zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

This article is concerned with specific structures of pastoral office in post-war Poland and namely with the German Protestant churches. These churches, which were differentiated according to nationality, were not, however, a constituent part of the Augsburg church and functioned with a certain autonomy. For many years the state treated the existence of the German Protestant churches as a temporary situation. This, though, turned out not to be the case, and they survived the entire era of the People's Republic and on into the 1990s. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Gastpary W. ks., Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych (część I. 7974-7939), Warszawa 1978.
 2. Gastpary W. ks., Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych (część II. 1939-1945), Warszawa 1981.
 3. Madajczyk P., Niemcy [w:] Mniejszości narodowe w Polsce (Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych 1944-1989), pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998.
 4. Michalak R., Kościoły protestanckie wobec kwestii repolonizacji ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945-1956, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 1999, nr 3, s. 361-378.
 5. Michalak R., Kwestia ewangelickich "Zborów Niepolskich" w latach 1945-1957, "Przegląd Zachodniopomorski", t. XVI (XLV), 2001, z. 2, s. 7-30.
 6. Michalak R., Organizacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po II wojnie światowej (1945-1956), "Przegląd Historyczny" 2001, z. 1, s. 1-20.
 7. Miecznikowski J., Życie religijne mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, "Przegląd Zachodniopomorski", t. X (1995), z. 1, s. 99-103.
 8. Misztal J., Weryfikacja narodowościowa na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa 1990.
 9. Nitschke B., Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949, Zielona Góra 1999.
 10. Ociepka B., Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970, Wrocław 1992.
 11. Rogowski W., Ewangelia szowinizmu, "Gazeta Robotnicza" z 15 lutego 1968 r.
 12. Rogowski W., Kadry dla dnia "X", "Gazeta Robotnicza" z 16 lutego 1968 r.
 13. Sakson A., Mazurzy - społeczność pogranicza, Poznań 1990.
 14. Sziling J., Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945), Toruń 1988.
 15. Urban K., Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce a Zachód w połowie lat pięćdziesiątych [w:] Religia i polityka, red. B. Grott, Kraków 2000, s. 275-292.
 16. Urban K., Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 521, Kraków 1999.
 17. Urban K., Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957 (wybór materiałów), Kraków 2000.
 18. Urban K., Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystyczny), Kraków 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu