BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji
The Classical and Modern Understanding of Economic Processes in Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 736, s. 35-47, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Procesy gospodarcze, Metodologia organizacji i zarządzania, Teoria organizacji, Przegląd literatury
Economic process, Organisation and management methodology, Organisation theory, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę prezentacji klasycznych i współczesnych ujęć procesów gospodarczych organizacji. Scharakteryzowano pojęcie procesu na gruncie dualistycznej koncepcji bytu realnego a także ukazano ujęcia procesu na tle wybranych kierunków rozwoju teorii organizacji i zarządzania.

The purpose of this article is to present classical and modern understanding of economic processes in organisations. To this end, the author describes the process concept based on the dualistic concept of real existence and depicts the process against the background of selected trends in the development of organisational and management theories. In particular, the author describes how the process is understood by the pioneers of organisational science (F. Taylor, K. Adamiecki, H. Gantt, H. Fayol, and E. Mayo). He also compares the process approach to the empirical school, the social systems school, and the trend based on the pure sciences, including mathematics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R. [1973], O systemie pojęć systemowych, „Prakseologia”, nr 2 (46).
 2. Dervitsiotis K.N. [2002], The Importance of Conversations-for-action for Effective Strategic Management, „Total Quality Management”, vol. 13, nr 8.
 3. Carlsson C., Federizzi M., Fullér R. [2004], Fuzzy Logic in Management, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
 4. Grajewski P. [2004], Organizacja procesowa - współczesne wyzwania, „Przegląd Organizacji”, nr 12.
 5. Grajewski P. [2000], Procesowe transformacje w organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 6. Hai-Ming C., Ku-Jun L. [2003], The Measurement of Human Capital and its Effects on the Analysis of Financial Statements, „International Journal of Management”, vol. 20, nr 3.
 7. Horton S. [2002], The Competency Movement [w:] Competency Management in the Public Sector, red. S. Horton, IOS Press.
 8. Kochański T. [2005], Informacja i wiedza w koncepcji Business Intelligence, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11.
 9. Krzyżanowski L.J. [1999], O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Łachwa A. [2001], Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 11. Ławrynowicz M. [2004], Ujęcie zasobowe zzl a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 12. Mangenelli P, Klein M. [1998], Reengineering, PWE, Warszawa.
 13. Mesjasz C. [2000], Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 14. Penrose E. [1959], Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford.
 15. Perechuda Κ. [1999], Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Podejście procesowe w zarządzaniu [2004], red. M. Romanowska, M. Trocki, t. l, SGH, Warszawa.
 17. Simon H.A. [1991], Bounded Rationality and Organizational Learning, „Organizational Science”, vol. 2, nr 1.
 18. Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa [1991], red. S. Biczyński, B. Miedziński, PWE, Warszawa.
 19. Świadek A. [2005], Kategoria instytucjonalizmu w tworzeniu regionalnych systemów innowacyjnych, „Przegląd Organizacji”, nr 7-8.
 20. Teoria organizacji i zarządzania [1979], M. Jełowiecki, W. Kieżun, Z. Leoński, B. Ostapczuk, PWN, Warszawa.
 21. Trzcieniecki J. [1979], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 22. Unold J. [2000], Reengineering procesów zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 23. Wajda A. [2003], Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 24. Waters D. [2001], Zarządzanie operacyjne - towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Witkowski T. [2000], Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 26. Wren D.A., Greenwood R.A. [1998], Management Innovators: The People and Ideas that Have Shaped Modern Business, Oxford University Press, New York.
 27. Zieleniewski .J. [1976], Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. PWN, Warszawa.
 28. Zieleniewski .J. [1981], Organizacja i zarządzanie, wyd. 7, PWN, Warszawa.
 29. Zimniewicz K. [2003], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu