BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salerno-Kochan Marek (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Kompetencje audytorów
The Auditor Competence
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 717, s. 99-110, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością, Audyt, Kompetencje, Osobowość człowieka, Komunikowanie interpersonalne
Commodity science, Quality management, Audit, Competences, Human personality, Interpersonal communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skuteczność systemu zarządzania jest w dużej mierze uzależniona od właściwego prowadzenia procesu audytu, kiedy to zalecane są działania korygujące i zapobiegawcze, a także przedstawiane są propozycje działań doskonalących. Skuteczność procesu audytu jest zależna od sposobu postępowania audytorów, czyli postępowania wg zasad i od kompetencji, którymi się kierują. W praktyce często organizacje nie oceniają kompetencji swoich audytorów, pomimo że norma ISO 19011, stanowiąca wytyczne do audytowania, wyraźnie wskazuje konieczność takiej oceny. W artykule przedstawiono kompetencje audytorów ze szczególnym uwzględnieniem ich cech osobowości, które norma ISO 19011 przedstawia w sposób bardzo pobieżny.

The effectiveness of the management system depends to a large extent on conducting an audit in a proper way. An audit can be carried out properly only if auditors have the right competence. In the paper the principles of auditing as a basis for a proper audit are discussed. The elements of the auditor competence are presented, attention being given to individual characteristics that a good auditor should develop. It is especially important considering the fact that in the standard containing the directives for auditing - ISO 19011 -this serious problem is not given proper consideration. It is also often disregarded while evaluating the competence of auditors (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. PN-EN ISO 9000:2001: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
  2. PN-EN ISO 19011:2003: Wytyczne dotyczące audytowanie systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
  3. PN-EN ISO 14001:1998: Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
  4. PN-EN 45012:2000: Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości.
  5. Stefański K., Psychologiczny portret audytora oraz kultura komunikowania się [w:] Zarządzanie jakością. Zasady audytu wewnętrznego wg wymagań norm ISO serii 9000:2000, materiały szkoleniowe, SGS ISC Polska, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu