BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapczyński Mariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych
Predictive Quantitative Tools in Market and Marketing Research
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 739, s. 53-66, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Analiza rynku, Badania marketingowe, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Analiza ekonometryczna, Uczenie maszynowe
Market analysis, Marketing research, Economic and social phenomenon forecasting, Econometric analysis, Machine learning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano obszary zastosowań analizy predykcyjnej w marketingu. Przedstawiono narzędzia ilościowe do predykcji dynamicznej i statycznej.

The aim of this article is to characterise the predictive quantitative tools used in market and marketing research. After a brief introduction to the issues of prediction, projection and prognosis, the author identifies the areas in which predictive analysis is used in marketing. He briefly describes the tools used in dynamic prediction, including timeseries with trends, series with seasonal fluctuations, and series with cyclical fluctuations. At this juncture, the author presents the classification of models found in Polish and foreign language literature on the subject. The second area discussed in the article is tools used in static prediction, whose classification takes into account the level of measurement of analysed variables. The list of methods described in the Polish literature is enhanced with tools from several fields, including machine learning, data mining, psychometry, artificial intelligence and symbolic classification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong J.S., Brodie R.J., McIntyre S.H., Forecasting Methods for Marketing: Review of Empirical Research, „International Journal of Forecasting” 1987, vol. 3.
 2. Bąk Α., Zależności regresyjne w modelach conjoint analysis [w:] Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, red. S. Mynarski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 3. Czerwiński Z., Jeszcze raz o prognozach [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XXI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki AE w Krakowie (Zakopane, 21-23 IV 1999), Kraków 2000.
 4. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 5. Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego i usług, PWE, Warszawa 1980.
 6. Makridakis S., Wheelwright S.C., Forecasting: Issues & Challenges for Marketing Management, „Journal of Marketing” 1977, October.
 7. McCann J.M., Reibstein D.J., Forecasting the Impact of Socioeconomic and Demographic Change on Product Demand, „Journal of Marketing Research” 1985, vol. XXII.
 8. Morrison D.G., Purchase Intention and Purchase Behavior, „Journal of Marketing” 1979, vol.43.
 9. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 10. Ostasiewicz S., Prognozy zjawisk dyskretnych [w:] Nieklasyczne metody prognozowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1983.
 11. Pawłowski Z., Zasady predykcji ekonometrycznej, PWN, Warszawa 1982.
 12. Pearce C., Prediction Techniques for Marketing Planners, Associated Business Programmes, London 1971.
 13. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 14. Rutkowski I., Zastosowanie hybrydowego inteligentnego systemu informacyjnego w procesie rozwoju strategii marketingowej, „Świat Marketingu” 2002, styczeń, data dostępu: 2 marca 2005
 15. Rutkowski I., Wrzosek W., Strategia marketingowa, PWE, Warszawa 1985.
 16. Struse D., Marketing Research's Top 25 Influences, „Marketing Research”, Winter 1999/Spring 2000.
 17. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 18. Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 19. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu