BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapeta Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych
Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 748, s. 19-34, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia organizacyjne, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Outsourcing
Organisational transformation, Restructuring of enterprises, Outsourcing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wewnątrzorganizacyjne metody restrukturyzacji funkcji personalnej. Przedstawiono zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na podstawie przeprowadzonych badań przedsiębiorstw z sektora przemysłowego oraz organizacji z sektora bankowego. Podjęto próbę określenia głównych zalet i wad stosowanego outsourcingu w procesie restrukturyzacji.

Experience from Poland's systemic transformations and the structural and ownership changes of Polish enterprises shows that one of the conditions of success or survival on the market is restructuring. Restructuring activities also cover the personnel function, which results from the ever-growing role of human capital in organizations. The author presents the concepts and objectives of, and reasons for, restructuring activities with respect to the personnel function. The author describes four internal methods of restructuring the personnel function, namely, spin-off, lean management, outsourcing, and re-engineering. The article concludes with a presentation of the results of research conducted by employees of the Department of Personnel Management at the Krakow University of Economics on the changes the personnel function has undergone in restructuring processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Egeman M.E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Poltext, Warszawa 1999.
 3. Leksykon prywatyzacji, PWE, Warszawa 1996.
 4. Lipiec J., Reengineering - nowa koncepcja zarządzania?, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1996, nr 4.
 5. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 6. Pełka B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego, cz. l, IOiZP Orgmasz, Warszawa 1994.
 7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 8. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 9. Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996.
 11. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 12. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu