BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ucherek Marzena (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Wpływ warunków przechowywania i rodzaju opakowania na zmiany fizykochemicznych właściwości pieczywa cukierniczego
Effects of Storing Conditions and Sort of Packaging Materials on Physicochemical Properties of Cakes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 595, s. 43-57, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Opakowalnictwo, Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Jakość produktów żywnościowych
Commodity science, Food commodities, Packaging science, Storage of food products, Food quality
Uwagi
summ
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę zmian właściwości fizykochemicznych zachodzących w wybranych wyrobach cukierniczych podczas ich przechowywania (w warunkach przyspieszonego starzenia) w nowoczesnych materiałach opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Changes in physicochemical properties of selected cakes during storing (under the conditions of accelerated ageing), in new packaging materials made of plastics, were analysed. Technical characteristics of packaging films were determined an a static analysis of the results of storing tests was done. The following parameters defining the physicochemical properties of cakes were taken into consideration: dry matter, accidity, acid value, and peroxide value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichoń M., Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Ossolineum, Wrocław 1996.
 2. Cichoń Z., Ucherek M., Weryfikacja przydatności importowanych laminatów giętkich w opakowalnictwie wyrobów cukierniczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 510.
 3. Czapski J., Michniewicz J., Wpływ opakowania na zmiany jakości żywności podczas przechowywania, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 10.
 4. Kalka W., Badanie trwałości przechowalniczej pieczywa cukierniczego produkcji Zakładu Lajkonik Snacks SA w Skawinie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 5. Michalski T., Statystyka, WSiP, Warszawa 1996.
 6. Opakowania żywności, pod red. B. Czerniawskiego i J. Michniewicza, Agra Food Technology, Czeladź 1998.
 7. Sroczyński A., Wieczorek C., Zmiana właściwości teksturowych trwałego pieczywa cukierniczego, "Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy" 1991, nr 5.
 8. The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, pod red. A. Brody, J. Wiley and Sons, New York 1997.
 9. Ucherek M., Analysis of the Influence of Kind of Packaging on Durability of Storage Confectionery, Proceedings of 12th IGWT Symposium "Quality for the XXIst Century", vol. 2, Poznań-Gdynia, 5-11 September.
 10. Ucherek M., Próba optymalizacji parametrów technologicznych folii do pakowania wyrobów cukierniczych systemem trans-wrap i flow-pack, "Opakowanie" 1993, nr 4.
 11. Zeliaś A., Steczkowski J., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu