BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Istota charakterystyki wyrobów występujących w procesach logistycznych
The Essence of the Characterization of Products Coming Into Logistic Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 595, s. 19-31, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Opakowalnictwo, Logistyka
Commodity science, Packaging science, Logistics
Uwagi
summ
Abstrakt
Logistyka ze względu na swój interdyscyplinarny charakter jest dziedziną wymagającą intensywnych i komplementarnych badań. W polskiej i obcej literaturze przedmiotu istnieje wciąż jeszcze ważny problem uporządkowania oraz obiektywizacji terminologii i języka nowoczesnej logistyki, a także dziedzin pokrewnych. Jednym z nowych terminów zaproponowanych w krajowej literaturze przedmiotu jest pojęcie produktu logistycznego.

One of the terms proposed in the Polish logistic literature is the notion of the logistic product. This proposal is an example of the possibility, and even the necessity, of introducing logistic term s verging on the domains related to logistics, such as marketing and the science of commodities. However, first their contextual meaning must be determined. The aim of this dissertation was to include in the notion of the logistic product the categories of the science of commodities, which should add to setting in order the terminology connected with the analysis of products as the objects of the physical f10w in the logistic chain. That was possible due to the elaboration of scientific principles of product characterization, with the use of the principles of logistics. The knowledge of such a characterization of products, being in accordance with the science of commodities, is a base for rational decision-making as regards the limitation of unfavourable changes in the quality of products during logistic processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balon U., Skrzypek M., Konsumencka akceptacja jakości towarów [w:] Społeczna, ekonomiczna i konsumencka. ocena jakości, pod red. T. Wawaka, UJ, Kraków 1997.
  2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1996.
  3. Kompendium wiedzy o logistyce, pod red. E. Gołembskiej, PWN, Warszawa-Poznań 1999.
  4. Lisińska-Kuśnierz M., Towaroznawcze aspekty ochrony jakości wyrobów w systemach logistycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1999, nr 137.
  5. Lisińska-Kuśnierz M., Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa towarów, AE w Krakowie, Kraków 1992.
  6. Mruk H., Rutkowski I. P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
  7. Pfohl H. C., Logistiksysteme. Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Springer Verlag, Berlin-Barcelona 1990.
  8. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu AE w Krakowie, Kraków 1994.
  9. Terminologia logistyczna. Pojęcia i ich definicje, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1996.
  10. The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, pod red. A. Brody, K. Marsha, J. Wiley and Sons, New York-Toronto 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu