BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pfeifer Stanisław (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Salerno-Kochan Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych
Methods of Quality Engineering in the Commodity Assessment of Selected Fabrics
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 590, s. 25-40, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze, Jakość produktów przemysłowych
Commodity science, Industrial commodities, Textile industry, Textile products, Quality of industrial products
Uwagi
summ
Abstrakt
Autorzy artykułu omówili niektóre metody inżynierii jakości do wyznaczenia poziomu jakości wyrobów przemysłowych. Do celów analizy dokonano wyboru odpowiednich właściwości, nazwanych kryteriami jakości, obliczono dla nich wyróżniki kryterialne, współczynniki ważności oraz wskaźniki jakości. Badania prowadzono dla płaskich wyrobów włókienniczych, tj. popularnych tkanin odzieżowych.

In the paper the results of studies on the possibility of using the methods of quality engineering for determining the quality level of industrial goods are presented. For the purpose of the analysis the quality criteria have been selected, and the criteria factors, coefficients of imprtance and quality coefficients have been calculated for them. The tests have been carried out on cloth used to make clothes. The procedure used in the studies has made it possible to compare precisely the quality level of various fabrics and it has enabled a more precise differentiation of quality as compared with traditional methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 2. Juran J. M., Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York 1996.
 3. Kolman R., Inżynieria jakości, PWN, Warszawa 1992.
 4. PN-EN 20105-A03: 1996. Tekstylia. Badania odporności wybarwień. Szara skala do oceny zabrudzenia bieli.
 5. PN-ISO-3801: 1993. Tekstylia. Tkaniny. Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej.
 6. PN-73/P-04737. Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie odporności na mięcie.
 7. PN-76/P-04640. Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie.
 8. PN-85/P-0l708. Tkaniny powszechnego użytku. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań.
 9. PN-87/P-04908. Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie.
 10. PN-88/P-04626. Tekstylia. Wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia metodą paskową.
 11. PN-89/P-04605/02. Doświadczalne użytkowanie włókienniczych wyrobów odzieżowych. Zestawienie wskaźników użytkowych i miejsc ich wyznaczania.
 12. Słownik pojęć towaroznawczych, pod red. I. Dudy, AE w Krakowie, Kraków 1994.
 13. Stankiewicz J., Niektóre metodologiczne problemy syntetycznej oceny jakości produktów, Warszawa 1971.
 14. Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r., Dz.U. z 1993 r., nr 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu