BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzióbek Barbara (Wydział Towaroznawstwa), Jędryka Tadeusz (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej
Statistical Interpretation of the Results of Sensory Analyses Made on an Ordering Seale
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 590, s. 13-24, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Analiza sensoryczna, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Commodity science, Industrial commodities, Sensory analysis, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
summ
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu niektórych metod statystycznych, najczęściej stosowanych do interpretacji wyników pomiarów dokonanych na skali porządkowej. Przedstawiono i zilustrowano odpowiednimi przykładami następujące metody: test Spearmana (współczynnik korelacji rang), test Friedmana, test Page'a, test Kendella i Babingtona-Smitha (współczynnik konkordancji) oraz test ISO 8587 porównań wielokrotnych grupowych sum rang.

Commodity research is carried out mainly on an interval scale. Thus, the parametric methods used for statistical interpretation of the results are known rather well. Problems with correct interpretation of the results of studies occur sometimes when the measurements are made on an ordering scale. They are probably not the effect of poor knowledge of nonparametric methods but the effect of the functioning in the literature (it concerns especially the sensory literature, Kramer's method included) of the methods which raise serious doubts. In order to avoid unpleasant consequences if using improper methods, a review of certain popular statistical methods used for the interpretation of the results of measurements made on an ordering scale has been done. The following methods have been presented and illustrated with adequate examples: Spearman's test (coefficient of rank correlation), Friedman's test, Page's test, Kendall's and Babington-Smith test (coefficient of concordance), and ISO 8587 test for comparing multiple group sums of ranks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. BS 5929: Part 6: 1989. Methods for sensory analysis of food. Ranking.
 3. Daniel W. W., Applied Nonparametric Statistics, Houghton Mifflin Co., Boston 1982.
 4. Domański C., Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
 5. Duda I., Jędryka T., Methodik zur Kontrolle der Eignung von Sortierern zur Brurteilung der Fell qualität, "Bruhl" 1988, nr 3.
 6. Duda I., Jędryka T., Brzozowska D., Sensoryczna ocena gęstości okrywy włosowej skór króliczych, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 2000, nr 546.
 7. Duda I., Jędryka T., Mucha R., Badania instrumentalne i sensoryczne miękkości skór gotowych, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1999, nr 525.
 8. Dzióbek B., Jędryka T., Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 599.
 9. Gacula M.C., Singh J., Statistical Methods in Food and Consumer Research, Academic Press, New York 1984.
 10. Hollander M., Wolfe D.A., Nonparametic Statistical Methods, John Wiley, New York 1973.
 11. Howell D.C., Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences, PWS-Kent, Boston 1985.
 12. ISO 3534: 1977. Statistics. Vocabulary and symbols.
 13. ISO 8587: 1988. Sensory analysis of foods. Metodology. Ranking.
 14. Jellinek G., Sensory Evaluation of Food, Ellis Horwood, Chichester 1985.
 15. Jędryka T., Badanie sprawności dyskryminacyjnej kandydatów do zespołu oceniającego Z użyciem próbek modelowych, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1999, nr 525.
 16. Jędryka T., Some Problems of the Statistical Analysis of the Results of Sensory Analysis Obtained on an Ordinal Scale, 4th International Commodity Science Conference, Poznań 1993.
 17. Jędryka T., Duda r., Możliwość zastosowania metod analizy sensorycznej do oceny skór miękkich, Konferencja Naukowa Instytutu Towaroznawstwa i PTT, Poznań 1984.
 18. Joanes D.N., On a Rank Sum Test Due to Kramer, "Journal of Food Science" 1985, nr 50.
 19. Land D.G., Shepherd R., Scaling and Ranking Methods [w:] J.R. Piggott (ed.), Sensory Analysis of Foods, Elsevier, London 1988.
 20. Linder A., Berchtold W., Statistishe Methoden, Birkhauser Verlag, Basel 1982.
 21. Magnusson D., Wprowadzenie do teorii testów, PWN, Warszawa 1981.
 22. Meilgaard M., Civille G.Y., Carr BT., Sensory Evaluation Techniques, CRC Press, Boca Raton 1987.
 23. Moskowitz H., Applied Sensory Analysis of Foods, CRC Press, Boca Raton 1988.
 24. O'Mahony M., Sensory Evaluation of Food. Statistical Methods and Procedures, Marcel Dekker, New York 1986.
 25. Romano A., Applied Statistics for Science and Industry, Allyn and Bacon, Boston 1977.
 26. Sachs L., Statistische Auswertungsmethoden, Springer Verlag, Berlin 1972.
 27. Sachs L., Statistische Methoden. Ein Soforthelfer, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1970.
 28. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWN, Warszawa 1981.
 29. Stone H., Sidel J. L., Sensory Evaluation Practices, Academic Press, London 1985.
 30. V09-0l8. Analyse sensorielle. Methodologie. Essai de classement par rangs.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu