BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Badanie i ocena sprawności dyskryminacyjnej metodą wielokrotnych uporządkowań
Testing and Evaluating the Discriminating Ability with the Use of the Multiple Ordering Method
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 599, s. 51-57, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Analiza sensoryczna, Wyroby skórzane
Commodity science, Industrial commodities, Sensory analysis, Leather products
Uwagi
summ
Abstrakt
Analiza sensoryczna zajmuje się oceną jakości, która dokonywana jest przez zespół oceniających o sprawdzonej, wysokiej wrażliwości sensorycznej, za pomocą zmysłów wzroku, węchu, smaku, słuchu i czucia, z zastosowaniem metod odpowiednich dla danego zadania oraz zachowaniem określonych warunków zewnętrznych. Metodę wielokrotnych uporządkowań wykorzystano w ocenie sprawności dyskryminacyjnej zmysłu czucia głębokiego. Zadaniem oceniających było uporządkowanie 6 próbek skór według malejącej miękkości. Każdy z 9 badanych dokonał czterokrotnego uporządkowania podanych próbek. Uporządkowania były dokonywane w przeciągu jednego miesiąca, w odstępie tygodniowym.

In the paper the multiple ordering method, used for evaluating the discriminating abilities of panellists, is presented. The method was used in practice for testing the softness of leather. On the basis of the results obtained the coefficients of multip1e ordering consistency were calcu1ated and used for separating the persons with the best discriminating abilities. Owing to the carried out sensory analyses using the sense of deep touch it was also possible to arrange the tested samples in descending order with respect to their softness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Duda L, Jędryka T., Mucha R., Badania instrumentalne i sensoryczne miękkości skór gotowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1999, nr 525.
 3. Expanded Tabels for Determining Significance of Differences for Ranked Data, G. Kahan, D. Cooper, A. Papavasiliou, A. Kramer, "Food Technology" 1973, nr 5.
 4. ISO 8587. Methods for Sensory Analisis of Food. Part 6. Ranking
 5. Jędryka T., Metoda wielokrotnych uporządkowań, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1989, nr 282.
 6. Jędryka T., Kozłowski T., Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Kraków 1986.
 7. Joanes D. N., On a Rank Sum Test Due to Kramer, "Journal of Food Science" 1985, nr 50.
 8. Kramer A., A Quick Rank Test for Significance of Differences in Multiple Comparisons, "Food Technology" 1956, nr 8.
 9. Kramer A., A Rapid Method for Determining Significance of Differences from Rank Sums, "Food Technology" 1960, nr 11.
 10. Kramer A., Revised Tables for Determining Significance of Differences, "Food Technology" 1963, nr 12.
 11. Lindsay P.H., Norman D.A., Procesy przetwarzania informacji u człowieka, PWN, Warszawa 1984.
 12. Meilgaard M., Civille G.V., Carr B.T., Sensory Evaluation Techniques, CRC Press, Boca Raton 1987.
 13. PN - ISO 5492. Analiza sensoryczna. Terminologia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu