BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopa Bogumiła (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw rolniczych Polsce w latach 90
Changes in the Income Situation of Farms in Poland in the 1990s.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 600, s. 85-109, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody ludności, Gospodarstwa domowe, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Arable farm, People's income, Households, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rolnictwo należy do tych sektorów, które w procesie rozwoju gospodarczego uzyskują mniejsze zyski przy większych nakładach, co jest widoczne w poziomie dochodów wiejskiej populacji. W artykule odnosząc się do okresu sprzed transformacji systemowej, pokazano relacje dochodów pomiędzy poszczególnymi grupami społeczno-gospodarczymi ludności rolniczej. Skoncentrowano się na zmianach w sytuacji materialnej na przestrzeni ostatniej dekady. Podjęto próbę odkrycia czynników determinujących te zmiany, poprzez analizę dynamiki dochodów.

Due to the variety of factors at work and its specific nature, agriculture is a sector which, in the course of economic growth and development, shows relatively smaller profits and incurs greater outlays. This inevitably leads to lags and deficiencies, and this is also seen in income levels of the rural population. Where necessary referring to the period before the systemic transformation, the paper shows the income relations between particular socio-economic groups and how these have changed over time. The focus is, however, on changes in the material situation of these farms during the last decade. In an attempt to uncover the basic determining factors, the paper analyses income dynamics, looking at how their structure has changed and diversified. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Policies in OECD Countries, Monitoring and Evaluation OECD, Paris, 1999.
 2. Beskid L., Ekonomiczny i społeczny wymiar przemian warunków życia w latach 1980-1985 [w:] Warunki i sposób życia - zachowania przystosowawcze w kryzysie, pod. red. L. Beskid, Warszawa 1989.
 3. Bywalec C., Transformacja w portfelach, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 2.
 4. Chmielewska B., Działalność pozarynkowa w rolnictwie, "Ekonomista" 2000, nr 5.
 5. Danecki J., Świadectwo danych, "Polityka Społeczna" 1992, nr 11-12.
 6. Deniszczuk L., Żukowska I., Sytuacja materialna gospodarstw domowych w okresie wprowadzania programu stabilizacji gospodarki, "Ekonomista" 1992, nr 4.
 7. Dulski S., System podmiotowy gospodarki. Centralizacja - decentralizacja, Warszawa 1986.
 8. Golinowska S., Polityka "społecznych cięć", "Życie Gospodarcze" 1992, nr 23.
 9. Goraj L., Dochody rolników, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 10.
 10. Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski, pod red. L. Zielińskiego, Warszawa 1992.
 11. Gregor B., Kopias A., Warunki życia ludności rolniczej, "Wieś i Rolnictwo" 1993, nr 3.
 12. Informacja o wybranych elementach warunków życia ludności w I-IV kw. 1991 r., GUS Warszawa 1992.
 13. Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? EU-monitoring IV, pod red. J. Hausnera, M. Marody, Kraków 2000.
 14. Kieniewicz B., Szopa B., Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 15. Kołodko G., Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze, Warszawa 1986.
 16. Kryńska E., Socjalne skutki zmian w zatrudnieniu i dochodach z pracy w okresie przebudowy, IPiSS, Warszawa 1999.
 17. Kudrycka I., Radziukiewicz M., Zmiany rozkładu dochodów w okresie transformacji, "Wiadomości Statystyczne" 2000, nr 4.
 18. Malecki-Tepicht S., Sytuacja ekonomiczna gospodarstw indywidualnych, "Wiadomości Statystyczne" 2000", nr 2.
 19. Mujżel J., Krytyczne ogniwo, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 49.
 20. Powszechny spis rolny. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich zamierzenia na przyszłość, GUS, Warszawa 1997.
 21. Raport o płacach w gospodarce uspołecznionej w latach 1982-1989, "Studia i Materiały" IPiSS, Warszawa 1990, z. 2.
 22. Socha M., Sztanderska U., Polityka dochodów pierwotnych ludności. Potrzeba zmian | w:] Człowiek, gospodarka, reforma. Warszawa 1989.
 23. Styczeń M., I. Topińska, Podatki i wydatki socjalne jako narzędzia redystrybucji dochodów gospodarstw domowych, IPiSS, Warszawa 1999, z. 4.
 24. Sytuacja gospodarstw domowych, "Analizy" 2000, nr 9.
 25. Szopa B., Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski), Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 122, AE w Krakowie, Kraków 1994.
 26. Szymański W., Drogi i sposoby wyjścia Polski z recesji [w:] Polityka rolna lat dziewięćdziesiątych na tle ogólnej polityki gospodarczej kraju, pod red. E. Gorzelaka, Warszawa 1992.
 27. Trzy polski. Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską, EU-Monitoring III, pod rod. J. Hausnera, M. Marody, Warszawa 1999.
 28. Warunki życia ludności w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
 29. Wilkin J., Problematyka rolnictwa i obszarów wiejskich, EU-Monitoring III, Warszawa 1999.
 30. Wiśniewska J., Dochody gospodarstw domowych rolników, "Wiadomości Statystyczne" 2000, nr 10.
 31. Wiśniewska J., Problem parytetu dochodowego gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej [w:] Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.1, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 32. Woś A., Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji w gospodarce żywnościowej, "Ekonomista" 1993, nr 3.
 33. Zegar J.S., Dochody chłopskie. Stan - perspektywy - polityka, IERiGŻ. Warszawa 1999.
 34. Zegar J.S., Gruda M., Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów, IERiGŻ, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu