BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broński Krzysztof (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Rozwój galicyjskiego systemu bankowego w latach 1841-1914 : zarys problematyki
The Development of the Galician Banking System in 1841-1914 : an Overview
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 749, s. 75-92, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
System bankowy, Historia gospodarcza, Kredyt, Spółdzielczość kredytowa
Banking system, Economic history, Credit, Credit cooperative movement
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Galicja
Galicia
Abstrakt
Przeanalizowano rozwój galicyjskiego systemu bankowego w latach 1841-1914. Przedstawiono powstające instytucje finansowe: banki operacyjne i specjalne, spółdzielczość kredytową i kasy oszczędnościowe. Omówiono istotę roli Banku Krajowego, będącego instytucją powołaną decyzją Sejmu Krajowego, służącego pomocą bankom komercyjnym. Zaprezentowano najważniejsze centra galicyjskich instytucji bankowych jakimi były Lwów i Kraków.

The autonomy which Galícia won in 1867 provided the impulse for local social mobilization and changes in the economy. One of the symptoms of the economic upturn was the creation of various kinds of financial institutions. At that time, commercial banks, special banks, cooperative credit institutions and building societies emerged in Galícia. The National Bank played a particular role in the Galícián banking system. It was an institution established by way of a decision of the National Parliament at the beginning of the 1880s. Aside from extending credit, it also performed some of the functions of a central bank, providing help to commercial banks when they needed it. Municipal building societies and cooperative credit institutions played a major role in regard to amassing savings. The lack of domestic credit for the needs of agriculture, industry and trade, as well as the high interest rates, forced many people to look to foreign capital, mainly Austrian and Czech. The leading centres of Galícián banking institutions were Lwów and Kraków. In smaller localities there existed branches of the Lwów, Kraków and Vienna banks, as well as numerous local financial institutions, which lent support to crafts, trade and agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Buzek J., Administracja gospodarstwa sp Bujak F., Galicja, t. 2, Lwów-Warszawa 1910.
 2. ołecznego, Lwów 1913.
 3. Demel J., Stosunki gospodarcze i społeczne w Krakowie w latach 1853-1866, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków 1958.
 4. Drohojowski J., Historia założenia Banku Krajowego, Lwów 1909.
 5. Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, red. S.A. Kempner, t. l, Warszawa 1920.
 6. Hoszowski S., Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach 1772-1914 Lwów 1935.^ Kolischer K., Organizacja kredytu w Galicji, Lwów 1900.
 7. Konieczny F., Bank austriacko-węgierski a Galicja, Lwów 1918.
 8. Landau Z., Cele powołania Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i ich realizacja w zakresie kredytów długoterminowych, Studia Historyczne 1994, r. XXXVII, z. 4.
 9. Łopuszański T., Galicyjskie Kasy Oszczędności, ich rozwój i stan obecny, Lwów 1894.
 10. Madurowicz-Urbańska H., Przemysł Galicji. Główne problemy i potrzeby badawcze. Studia Historyczne 1975, r. 18.
 11. Madurowicz-Urbańska H., Stan i potrzeby badań nad historią gospodarczą Galicji w świetle polskiej historiografii [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 1: Historia i polityka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1992. s. 201-222.
 12. Michalski J., Polskie kooperatywy kredytowe i kasy oszczędności. Rozwój i stan obecny na obszarze ziem polskich, Lwów 1914.
 13. Morawski W, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku. Muza, Warszawa 1998.
 14. Nećas C., Początki ekspansji czeskiego kapitału bankowego do Galicji, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LI/LII, 1990/1991.
 15. Nowak H., Bankowość w Polsce, t. l, Warszawa 1932.
 16. Ostrożyński W., Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, jego powstanie i półwiekowy rozwój, Lwów 1892.
 17. Rybarski R., Organizacja kredytu przemysłowego w Galicji i Królestwie Polskim, Kraków 1911.
 18. Saryusz-Zaleski W, Dzieje przemysłu w byłej Galicji 1804-1929, Kraków 1930.
 19. Skałkowski T., Kasy Oszczędności w Galicji w r. 1876, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, r. III, z. 2.
 20. Witaszczyk Z., Kasy oszczędności w Galicji na tle kas oszczędności w monarchii habsburskiej. Prace historyczno-archiwalne, t. 5, Rzeszów 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu