BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawski Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle
Balance-sheet Valuation of Financial Instruments using the Example of the Strangle Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 752, s. 67-81, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Instrumenty finansowe, Wycena instrumentów finansowych, Opcje, Wycena bilansowa
Financial accounting, Financial instruments, Financial instruments valuation, Options, Balance valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zasady tworzenia podstawowych instrumentów syntetycznych na bazie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży. Parytet ten wykorzystano w pracy do skonstruowania strategii na instrumentach syntetycznych.

In this article, the author presents the rules for creating basic synthetic instruments on the basis of purchase option and sale option parity. The parity principle emerged on the basis of the valuation model for Black-Scholes purchase options. On the basis of purchase option and sale option parity, it is possible to build a synthetic share, purchase option, sale option, and investment with a rate of return free of risk. An analysis of the relationships between base instruments and derivatives leads to the conclusion that each of these instruments may be replaced by an appropriate combination of the remaining instruments. On the basis of purchase option and sale option parity, the author creates a strangle strategy for real instruments (options) and synthetic instruments (shares, bonds, purchase options and sale options). A strangle strategy is a combination of purchase options and sale options for the same share. In order to carry out a balance-sheet valuation of the strangle strategy in each case, the author used two accounting methods of valuation, namely, purchase price and market value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawski P., Wędzki D. [2003], Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, WSPiM, Chrzanów.
  2. Black F., Scholes M. [1972], The Valuation of Options Contracts and a Test of Market Efficiency, „Journal of Finance”, nr 27.
  3. Black F., Scholes M. [1973], The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Journal of Political Economy”, nr 81.
  4. Hull J.C. [1997], Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
  5. Kolb R.W. [1997], Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG-Press, Warszawa.
  6. Kolb R.W., Rodriguez R.J. [1992], Principles of Finance, D .C. Heath & Co., Massachusetts, Lexington.
  7. Luenberger D.G. [2003], Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
  8. Merton R.C. [1973], The Relationship between Put and Call Prices: Comment, „Journal of Finance”,nr 28. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu prezentacji i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z 12 grudnia 2001 r., Dz.U. nr 149, poz. 1674. Stoll H. [1969], The Relationship between Put and Call Option Prices, „Journal of Finance", nr 24.
  9. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 г., Dz.U. nr 121, poz. 591.
  10. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. nr 113, poz. 1186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu