BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górowski Ireneusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych
The Significance of Assets and Liabilities in Regard to Deferred Income Tax in the Balance Sheets of Companies Listed on the Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 752, s. 95-109, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Rewizja sprawozdań finansowych, Aktywa, Pasywa
Income tax, Review of financial statement, Assets, Liabilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie czy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (OPD) i rezerwy na OPD stanowią w warunkach polskich istotne składowe sum bilansowych. Badanie dotyczy populacji spółek notowanych w dniu 31.12.2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

In this article, the author puts forward the thesis that the procedure for the interperiod allocation of income tax has a significant impact on the balance sheet of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The thesis was confirmed by way of an analysis of the data from the financial reports of companies listed as on 31 December 2004. The author established that, on average, slightly more than 1% of the balance-sheet sum of the listed companies comprises items related to deferred tax, and that the share of assets is greater than the share of provisions. An especially high and differentiated level of deferred tax can be observed in the construction, IT, machine tools and media sectors. In the article, the author also proposes normative values for the analysed indicators. The obtained results lead to the conclusion that assets and provisions in regard to deferred income tax, especially where they assume significantly higher values than average, should become a subject of interest for financial analysts. The author also suggests the analytical tools that should be used to analyse the discussed report items. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Hołda A., Pociecha J. [2004], Rewizja finansowa, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  2. Luszniewicz A., Słaby T. [2003], Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL.
  3. Teoria i zatosowania,C.H. Beck, Warszawa.
  4. Stępień M. [2005], Procedury badania zgodności i wiarygodności [w:] Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Walińska E. [2003], Rachunkowość podatków odroczonych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  6. Zeliaś A. [1996], Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu