BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Helena (Wydział Zarządzania), Zielińska Helena (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju
Public Utility Investments and their Main Development Determinants
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 752, s. 137-146, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Samorząd terytorialny, Wydatki inwestycyjne, Rozwój lokalny
Investment, Local government, Investment expenditures, Local development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wskazano na znaczenie inwestycji samorządu terytorialnego. Omówiono uwarunkowania rozwoju inwestycji komunalnych. Przedstawiono bariery społeczno-ekonomiczne rozwoju procesów inwestycyjnych w gminach.

This article looks at the issue of public utility investments. First, the authors review the various definitions of investment. This review is based both on legal regulations and on current literature. In addition, the authors discuss the classification of investments and the main legal bases of the functioning of public utility investments. The article also includes a review of the main factors governing the development of public utility investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bannock G., Manser W. [1992], Międzynarodowy słownik finansów, Wydawnictwo A. Bonarski, Warszawa.
 2. Borodo A. [2000a], Finanse publiczne Rzeczpospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 3. Borodo A. [2000b], Samorząd terytorialny, System prawno-finansowy, PWN, Warszawa.
 4. Czudec A. [2000], Dochody jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia, „Budżet Samorządu Terytorialnego”, nr 10.
 5. Fedak Z. [2002], Dylematy inwestycji w nieruchomości, „Rachunkowość”, nr 7.
 6. Gierusz J. [2001],Inwestycje -pojęcie, wycena, ewidencja, „Gazeta Prawna”, nr 152.
 7. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 8. Grześkiewicz W. [2002], Analiza wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i źródeł ich finansowania w latach 1997-2000, „Samorząd Terytorialny”, nr 11.
 9. Jajuga K., Jajuga T. [2000], Inwestycje, PWN, Warszawa.
 10. Janc A. [2000], Usługi bankowe w zakresie działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego [w:] Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, red. E. Denek, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 11. Kiziukiewicz T. [2001], Rachunkowość zarządcza, Expert, Wrocław. Kuzior A. [2005], Ewidencyjne i sprawozdawcze aspekty z zakresu inwestycji niefinansowych [w:] Aktualne zmiany w rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Katowice, nr 33.
 12. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej [2004], t. 2, International Accounting Standards Foundation.
 13. Nowak E., Pelichaty E., Poszwa M. [1999], Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.
 14. Orłowski T. [1998], Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa.
 15. Penc J. [1997], Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 16. Rachunkowość finansowa i podatkowa [2005], red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych, t.j. Dz.U. 2002, nr 72, poz. 664.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003, nr 229, poz. 2276.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu