BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ewolucja władania korporacyjnego
The Evolution of Corporate Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 753, s. 35-53, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Prawo spółek, Przegląd literatury
Corporate governance, Company law, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wstępną analizę tworzenia systemów i mechanizmów władania korporacyjnego w procesie ewolucji systemu rynkowego. Badaniem objęto historyczny rozwój tworzenia się spółek i rynków do obecnie stosowanych koncepcji ułatwiających efektywne funkcjonowanie wielkich korporacji transnarodowych.

In order to understand properly the kinds of problems occurring in the theory and practice of corporate governance, resulting from both the specific character of Poland, as well as those more universal in nature, one should not concentrate only on current problems. It is also important to understand the conditions governing the creation of corporate governance systems in those countries that initiated the creation of market economies. This experience may be very useful in improving corporate governance in : Poland - a country transforming its economy. The aim of this article, which constitutes an introduction to more extensive research, is to describe and conduct an initial analysis of the creation of corporate governance systems and mechanisms during the evolution of the market system. The research focuses on historical development - from relatively simple solutions during the period of creation of companies and markets to presently applied concepts, the role of which is to facilitate the effective operation of large multinational corporations. Since Polish economic and legal terminology related to corporate governance is very inconsistent, the author proposes how logically to use the term “corporation” in the Polish terminology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian A.A., Demsetz H. [1972], Production, Information Costs, and Economic Organization, „American Economic Review”, vol. 62, nr 5.
 2. Becht M., Bolton P., Röell A. [2002], Corporate Governance and Control, EuropeanCorporate Governance Institute (ECGI), Finance Working Paper 02 (updated August 2005), http://ssrn.com/abstract_id=343461, data dostępu 03.06.2006.
 3. Berle A.A., jr., Means G.C. [1930], Corporations and the Public Investor, „American Economic Review”, vol. 20.
 4. Berle A.A., jr., Means G.C. [1932], The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.
 5. Carver T.N. [1925], The Present Economic Revolution in the U.S., Little Brown and Co., Boston.
 6. Corporate Ownership around the World [1999], R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Yishny, „Journal of Finance”, vol. 54, nr 2.
 7. Dine J. [2000], The Governance of Corporate Groups, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Eels R.S.F. [1960], The Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise, Columbia University Press, New York.
 9. Friedman M. [1970], The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, „New York Times Magazine”, 13.09.
 10. Hessen R. [1983], The Modern Corporation and the Private Property: A Reappraisal, „Journal of Law and Economics”, vol. 26.
 11. Hobbes T. [1954], Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, PWN, Warszawa.
 12. Hollingsworth J.R., Lindberg L.N. [1985], The Governance of the American Economy: The Role of Markets, Clans, Hierarchies and Associative Behavior [w:] Private Interest Government: Beyond Market and State, red. W. Streeck, P.C. Schmitter, Sage, London.
 13. Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3.
 14. Kodeks spółek handlowych - Polish Commercial Companies Code [2004], C.H. Beck, Warszawa..
 15. Kulesza T. [2002], Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 16. Lippmann W. [1914], Drift and Mastery: An Attempt to Diagnose the Current Unrest, Holt & Co., New York.
 17. Lis K.A., Sterniczuk H. [2005], Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Polski Instytut Dyrektorów, Kraków-Warszawa.
 18. Means G.C. [1931a], The Growth in the Relative Importance of the Large Corporation in American Economic Life, „The American Economic Review”, vol. 21.
 19. Means G.C. [1931b], The Separation of Ownership and Control in American Industry, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 46.
 20. Mesjasz C. [1998a], Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4 (94).
 21. Mesjasz C. [1998b], Corporate Governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne”? „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 22. Mesjasz C. [2003], Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4 (l 14).
 23. Mesjasz C. [2004], Teorie nadzoru korporacyjnego [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Mesjasz C. [2006], Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Monks R.A.G., Minow N. [2003], Corporate Governance, Blackwell, Oxford.
 26. Rainelli M. [1996], Ekonomia przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 27. Ripley W.Z. [1927], Main Street and Wall Street, Little and Brown, Boston.
 28. Shleifer A., Yishny R. [1997], A Survey of Corporate Governance, „Journal of Finance”, vol. 52, nr 2.
 29. Smith A. [1954], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 30. Solarz J.K. [1997], Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa „corporate governance” [w:] Raport o zarządzaniu, materiały pokonferencyjne, Warszawa.
 31. Theories of Corporate Governance. The Philosophical Foundations of Corporate Governance [2004], red. T. Clarke, Routledge, London-New York 2004.
 32. Turnbull S. [2006], Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms, Social Science Research Network (SSRN), http://ssrn.com/abstract=221350, data dostępu: 04.05.
 33. Veblen T. [1923], Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The Case of America, B.W. Huebsch Inc., New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu