BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa
The Specifics of Strategic Analysis Methods Employed in the International Operations af an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 603, s. 107-125, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Zarządzanie strategiczne, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Strategic analysis, Strategic management, International competitiveness, Enterprise competitiveness, Enterprise environment, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu omówiono sposoby podejścia do określenia czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku międzynarodowym. Następnie przedstawiono próbę określenia specyficznych cech zarówno obszarów analizy strategicznej dla przedsiębiorstwa międzynarodowego, jak i specyficznych cech metod analizy strategicznej stosowanych w tym obszarze.

In the first part, the author describes various methods used to determine the competitiveness of an enterprise operating on the international market. He also attempts to identify the specific features of both different areas of strategic analysis in the case of international enterprises and of the methods used in such analysis. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Fahey L., King W.R. [1977], Environmental Scanning for Corporate Planning, "Business Horizons", vol. 20.
 2. De Geus A. [1997], The Living Company. Habits for Survival in a Turbulent Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
 3. Gierszewska G., Romanowska M. [1995], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Ginter P.M., Duncan W J. [1990], Macroenvironmental Analysis for Strategic Management, "Long Range Planning", vol. 23, nr 6.
 5. Goold M., Campbell M. [2000], Taking Stock of Synergy. A Framework for Assessing Linkage Between Businesses, "Long Range Planning", vol. 33.
 6. Heenan D.A., Perlmutter H.V. [1979], Multinational Organizational Development: A Social Architecture Perspective, Addison-Wesley, Reading, Mass.
 7. Heijden van der K. [2000], Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Heijden van der K. [1996], Scenarios. The Art of Strategic Conversation, John Wiley & Sons, New York.
 9. Kaufman R. [1992], Strategic Planning Plus. An Organizational Guide, Sage Publications, London.
 10. Lenz R.T., Engledow J.L. [1986], Environmental Analysis Unit and Strategic Decision Making: A Field Study of Selected 'Leading Edge' Corporations, "Strategic Management Journal", vol. 7.
 11. Mesh A.H. [1984], Developing an Effective Environmental Assessment Function, "Managerial Planning", vol. 32.
 12. Piekarz H. [1991], Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 102, Kraków.
 13. Porter M.E. [1986], Changing Patterns of International Competition, "California Management Review", vol. 28.
 14. Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, MacMillan Press, London.
 15. Porter M.E. [1994], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa.
 16. Prahalad C.K., Doz Y.L. [1987], The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision, The Free Press, New York.
 17. Rymarczyk J. [1996], Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 18. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 19. Terry P.T. [1977], Mechanisms for Environmental Scanning, "Long Range Planning", vol. 17.
 20. Vernon-Wortzel H., Wortzel L.H. [1991], Global Strategic Management. The Essentials, John Wiley & Sons, New York.
 21. Wack P. [1985a], Scenarios: Uncharted Waters Ahead, Harvard Business Review, wrzesień-październik.
 22. Wack P. [1985b], Scenarios: Shooting the Rapids, Harvard Business Review, listopad-grudzień.
 23. Yip G.S. [1996], Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu