BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micherda Bronisław (Wydział Finansów), Górka Łukasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego
Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 750, s. 5-20, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Analiza wskaźnikowa, Wskaźniki finansowe, Sprawozdanie finansowe, Biegli rewidenci
Financial analysis, Ratio analysis, Financial indicators, Financial statements, Authorized auditors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono koncepcje wskaźników finansowych zalecanych w badaniu sprawozdania finansowego . Omówiono wymagania w zakresie analizy finansowej zawarte w Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej. Podjęto próbę określenia wymagań w zakresie analizy finansowej w normach zawodowych biegłych rewidentów.

One of the many aspects of how accounting works in a market economy, and an important interface between companies and their social environment, is the auditing of financial reports by court auditors, who perform the role of both professional and impartial experts. Although the method of auditing financial reports places emphasis upon checking the integrity of a report, and hence the state of the accounts, the company's performance, its assets and financial situation, as well as its ability to continue operations, also come under scrutiny. An important element of the discussion on the official practice of auditing financial reports should be the correct and comprehensive use of financial analysis procedures in auditing. Therefore, this article looks at the analytical indicators proposed in the auditing method. The authors chiefly analyse the proposed set of analytical indicators contained in the most detailed and practical recommendations available, namely, the guidelines for carrying out the profession of court auditor. The authors' assessment also discusses the nature of the audits commonly used in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn nr 15, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 1994.
 2. Biuletyn nr 42, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 1999.
 3. Biuletyn nr 53, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2002.
 4. Biuletyn nr 57, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2003.
 5. Hołda A., Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 514.
 6. Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa „Enronu”?, „Rachunkowość” 2003, nr 4.
 7. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 8. Micherda B., Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego, III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR „Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym”, Warszawa 2002.
 9. Micherda В., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 10. Micherda B., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w badaniu sprawozdania finansowego, „Rachunkowość” 1994, nr 4.
 11. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 12. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 13. Waśniewski T., Skoczyłaś W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu