BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Inwentaryzacja w świetle metod badania sprawozdania finansowego
Stocktaking in Light of Methods for Checking Financial Reports
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 750, s. 185-197, biliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Inwentaryzacja, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych
Inventorying, Financial statements, Audit of financial statement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono cele i metody badania sprawozdania finansowego. Omówiono istotę, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji. Zwrócono uwagę na regulacje w zakresie inwentaryzacji jakie są zawarte w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Due to the fact that the stocktaking of assets and liabilities is a component of accounting, the carrying out and results of stocktaking are subject to assessment by a court auditor in the course of checking a company's financial report. If stocktaking is conducted properly, it provides key evidence for the existence, full disclosure, and economic usefulness of the assets and liabilities possessed by the company on a given day. Therefore, stocktaking must be reliable. Stocktaking provides the court auditor with valuable information about the company's reporting by comparing it with the actual state of affairs. Consequently, the checking of the stocktaking conducted by the company's personnel constitutes an important element in the process of checking the company's financial report by means of observation. The observation technique used by the court auditor enables the risk to be limited in this regard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 2. Hołda A., Ewolucja audytingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 514.
 3. Inwentaryzacja zasobów drogą spisu z natury, „Rachunkowość – Inwentaryzacja”, Warszawa 2003.
 4. Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, 29-30 czerwca 2002, Jachranka, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa 2002.
 5. Magielski W., Uryga J., Inwentaryzacja rozrachunków, „Rachunkowość - Inwentaryzacja", Warszawa 2003.
 6. Micherda B., Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2003.
 7. Micherda B., Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżerów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej”, Kraków, 16-17 grudnia 2003.
 8. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 53, Warszawa 2002.
 9. Paczuła C., Inwentaryzacja drogą weryfikacji, „Rachunkowość – Inwentaryzacja”, Warszawa 2003.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694.
 11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 229, poz. 2276.
 12. Wskazówki w sprawie udziału biegłego rewidenta (członków zespołu badającego) w inwentaryzacji. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 57, Warszawa 2003.
 13. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej, MP nr 40, poz. 233 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu