BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi
Modern Methods of Assessing the Results of Human Resources Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 755, s. 21-32, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Benchmarking, Inwestowanie w kapitał ludzki
Human Resources Management (HRM), Benchmarking, Investments in human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi, które w literaturze przedmiotu i w praktyce gospodarczej zyskują coraz większe zainteresowanie. Przeanalizowano współczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkim: benchmarking zarządzanie zasobami ludzkimi, rentowność inwestycji w kapitał ludzki, kartę wyników zarządzania zasobami ludzkimi i pomiar kapitału ludzkiego.

Gaining a competitive advantage on the market is to a large degree dependent on appropriate management of human resources. The aim of the article is to identify methods of assessing the results of human resources management. These methods have recently become increasingly important both in the subject literature and in economic practice. In his article, the author describes the characteristic features of modern methods, such as: benchmarking human resources management, the return of investment in human capital, the balance scorecard of human resources management, and measurement of human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker B., Huselid M., Ulrich D. [2005], Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bochniarz P., Gugała K. [2005], Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 3. Bramham J. [2004], Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Clutterbuck D. [2005], Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Dobija D. [2000], Metody mierzenia wartości kapitału ludzkiego i kosztów pracy w firmie [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, A. Ludwiczyński (red.), PFPK, Warszawa.
 7. Dobija D. [2003], Raportowanie wyników pomiaru kapitału ludzkiego [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, D. Dobija (red.), PFPK, Warszawa
 8. Fitz-enz J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk.
 10. Kapłan R., Norton D. [2001], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 11. Ludwiczyński A. [2001], Metody strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, A. Ludwiczyński i K. Stobiński (red.), Poltext, Warszawa.
 12. Łukasiewicz G. [2005], Pieniężna wartość kapitału ludzkiego [w:| Religia a gospodarka, S. Partycki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 13. Maksim M. [2001], Zasoby ludzkie jako istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji strategicznej karty wyników [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, Z. Wiśniewski (red.), UMK, Toruń.
 14. Paauwe J. [2004], Human Resource Management and Performance. Achieving Long Term Viability, Oxford University Press, New York.
 15. Phillips J., Stone R., Phillips P. [2003], Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Human Factor, Kraków.
 16. Węgrzyn A. [2002], Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, A. Ludwiczyński (red.), PFPK, Warszawa.
 17. Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A. [2000], Monitorowanie aktywów niematerialnych czyli rachunkowość zasobów ludzkich, „Przegląd Organizacji” nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu