BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Adamczyk Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską
Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 755, s. 83-98, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Stopa bezrobocia, Elastyczność rynku pracy
Labour market, Unemployment rate, Labour market flexibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono podstawy teoretyczne rynku pracy. Omówiono elastyczność i deregulację rynku pracy oraz ukazano nowe formy zatrudniania jako sposób na jego uelastycznienie.

This article is devoted to the significance of a properly functioning market and the methods that could improve the functioning of this market in Poland in the context of the country's integration with the European Union. In the first part of the article, the labour market is discussed as a specific type of market, which can be seen as a system of confrontation between the demand for labour and supply of labour and also the price of labour. The author presents the main features of this market, the most important of which is maintaining an equilibrium between the demand for labour and supply of labour over the long term. Next, the author characterises significant factors influencing the situation on the labour market, such as flexibility and - linked to this - the degree of regulation. Further on in the article, the author discusses forms of employment other than the classic employment contract. New forms of employment may be a good way of reducing unemployment and making the labour market more flexible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M. [1997], Dylematy polityki rynku pracy w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 11/12,
 2. Blajer P. [2004], Zaskoczeni i przeciwni, „Rzeczpospolita”, 29 stycznia.
 3. Brycki G. [2005], Coraz chętniej na własne, „Rzeczpospolita”, 27-28 sierpnia.
 4. Dach Z. [ 1993J, Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 5. Eatwell J., Millgate M.H., Newman P, [1987], The New Palgrave. A Dictionary of Economics, Mac Millan Press, London.
 6. „Gazeta Prawna” [2002], dodatek specjalny, l lutego.
 7. „Gazeta Prawna” [2002], wydanie specjalne, nr 3, grudzień.
 8. Kaufman B.E. [1991], The Economics of the Labour Markets, The Dryden Press, London.
 9. Kornai J. [1985], Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
 10. Kryńska E. [2001], Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2.
 11. Kwiatkowski E. [2005], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Majak R. [1991], Wpływ procesu prywatyzacji na skalę i formy bezrobocia w Polsce, Biura Analiz Prywatyzacji Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Warszawa.
 13. Mattoug M.Ph., Zbroja P. [2002], Praca tymczasowa, czyli leasing personelu, „Rzeczpospolita”, 31 października-1 listopada.
 14. McConnel C.R., Brue S.L. [1986], Contemporary Labour Economics, Mc Graw-Hill, London.
 15. Nilles J.M. [2003], Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa.
 16. Prawo pracy po zmianach [ 1997], K. Rączka (red.), PWE, Warszawa.
 17. Puzio-Wacławik B. [2000], Skracanie czasu pracy we Francji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 1(600), styczeń.
 18. Szałkowski A. [2005], Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 11.
 19. Szałkowski A. [2002], Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce, Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2002/2003, AE w Krakowie, Kraków.
 20. Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 135, poz. 1146.
 21. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 213, poz. 2081
 22. Wciórka B. [2003], Bezrobocie i bezrobotni w świetle wyników badań opinii społecznej z 2003 roku, CBOS, Warszawa.
 23. Wiśniewski Z. [1999], Bezrobocie a deregulacja rynku pracy i nierówności dochodowe, UMK, Toruń.
 24. Wiśniewski Z. [2005], Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 25. Zając P. [2005], Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczania bezrobocia [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu