BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłacz Michał (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Polskie metropolie - wybrane aspekty rozwoju w świetle współczesnych uwarunkowań i wyzwań
Polish Metropolises - Selected Development Aspects in the Context of Contemporary Conditions and Challenges
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 759, s. 91-105, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wielkie miasta, Rozwój miasta, Promocja miasta, Metropolizacja
Great city, City development, City promotion, Metropolisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano polskie metropolie i ukazano współczesne wyzwania jakie przed nimi stoją. Przedstawiono ogólną charakterystykę największych miast w Polsce. Przeprowadzono analizę i ocenę stopnia metropolizacji miast na podstawie wskaźników syntetycznych w przekroju wybranych komponentów: potencjału demograficznego, potencjału gospodarczego, atrakcyjności inwestycyjnej, dostępności komunikacyjnej, wyspecjalizowanych usług oraz instytucji nauki i kultury.

This article provides a general evaluation of the development possibilities of Polish metropolises in the context of current external circumstances, i.e., Poland's membership in the EU, globalisation processes, and an increased emphasis on intellectual potential. After reviewing these circumstances and the key term in this article – “metropolitan characteristics” - the author describes the present state of Polish metropolises. Next, the author attempts to highlight the opportunities for developing metropolises in the context of the aforementioned challenges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Jacobs J., Cities and the Wealth of Nations, Random House, New York 2000.
  2. Jałowiecki В., Kształtowanie się obszarów metropolitalnych w Polsce, referat na posiedzenie, KPZK, Warszawa 2000.
  3. Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Scholar, Warszawa 2000.
  4. Maik W., Podstawy geografii miast, UMK, Toruń 1997.
  5. Metropolie polskie, Atlas, Biuro Unii Metropolii Polskich, Warszawa 2002.
  6. Romański B., Guzik R., Gwosdz K., Konkurencyjność - ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 192.
  7. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
  8. Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni, K. Kuciński, T. Kudłacz, T. Markowski, Z. Ziobrowski, Studia, t. 61, KPZK PAN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu