BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączka Lucyna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe
The Lisbon Strategy and Income Inequalities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 762, s. 5-16, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Strategia lizbońska, Ład społeczny, Produkt krajowy brutto (PKB), Polityka społeczna, Nierówności dochodowe
Lisbon Strategy, Social order, Gross domestic product (GDP), Social policy, Income inequalities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie ubóstwa można rozpatrywać z węższej lub szerszej perspektywy, jakkolwiek współcześnie występujące kwestie społeczne coraz częściej dotyczą całej populacji europejskiej. W pracy zaprezentowano fragmentaryczny opis sytuacji ze względu na ograniczona dostępność porównawczych informacji statystycznych w odniesieniu do ubóstwa w państwach UE objętych strategią lizbońską

Nowadays, poverty is a very pressing and real phenomenon. The causes of poverty can be sought in, to a greater or lesser extent, social changes and changes in the job market, or else poverty can be seen as an inherent feature of certain social systems. The author presents a fragmentary picture of situation - limited by the availability of comparable statistical information - in regard to poverty in European Union countries under the Lisbon Strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Jacukowicz Z., Płaca minimalna i bezrobocie - hipotetyczne związki, „Polityka Społeczna” 2005, nr 1.
  2. Jorens Y., Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna” 2005, nr 1.
  3. Kowalik T., Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 1.
  4. Mączka L., Strategia Lizbońska a wykorzystanie zasobów siły roboczej. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLIII/1, Kraków 2004.
  5. Władyniak A., Polityka gospodarcza UE w ocenie niezależnych ekspertów, „Wspólnoty europejskie” 2003, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu