BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teneta-Płotkowiak Jolanta (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Kudełko Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 762, s. 59-86, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Modernizacja obszarów wiejskich, Ludność wiejska, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Regional development, Modernisation of the rural area, Rural population, Non-agricultural economic activity
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Zaprezentowano rozmiar pozarolniczej aktywności gospodarczej ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa małopolskiego. Przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze i demograficznej działalności. Przeanalizowano pozarolniczą aktywność gospodarczą w gminach wiejskich na podstawie struktury pracujących. Przedstawiono wielkość działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne oraz wskazano na szanse i bariery dla rozwoju pozarolniczej działalności na terenach wiejskich.

This article concerns non-agricultural economic activity in rural areas of the Małopolskie region. In the introduction, the authors present the natural and demographic determinants of this activity. Next, they analyse non-agricultural economic activity in rural districts of the region on the basis of employment structure. They also present the volume of economic activity carried out by individuals. Finally, they describe the opportunities for, and barriers to, the development of non-agricultural activities in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F., Polityka rozwoju regionalnego na tle zróżnicowań regionalnych Polski. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1996.
  2. Rocznik .statystyczny województwa małopolskiego, WUS. Kraków 2004.
  3. Wilkin J., Polskie rolnictwo w okresie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian, „Problemy Integracji Rolnictwa” 2000, nr 4.
  4. Woś A., Konkurencyjność polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001.
  5. Żmija J., Regionalne uwarunkowania rozwoju terenów wiejskich w Polsce Południowo-Wschodniej [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich, Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu