BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czynnik ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania
The Human Factor in Modern Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 626, s. 7-22, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Koncepcja przedsiębiorstwa, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Management strategy, Human Resources Management (HRM), Enterprise concept, Employees in enterprise, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia roli czynnika ludzkiego w nowych modelach organizacyjnych przedsiębiorstw. W pierwszej części autor zamieścił przegląd współczesnych trendów w zarządzaniu. Następnie zwrócił uwagę na kształtowanie się postaw pracowników w przedsiębiorstwie jako znaczącego elementu sukcesu organizacji. W zakończeniu podkreślił, że skuteczne zarządzanie czynnikiem ludzkim jest ważnym wyzwaniem na przyszłość.

This article attempts to elucidate the role of the human factor in new organisational models of the firm. It gegins with a review of contemporary trends in management and then looks at how the theoreical view of leadership has changed since the 1970s. Next, the article approaches the human factor from the viewpoint of human resources, individual intellectual capital, human capital, and skills and talents. It moves on to look at the moulding of employee attitudes as a significant element in the succes of an organisation. The article concludes that, as the first years of the new century unfurl, effective people management is a more pressing challenge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson D., Ackerman-Anderson L. [2001], Beyond Change Management. Advanced Strategies for Today's Transformational Leaders, Josscy-Bass/Pfeiffcr, A Wiley Co., San Francisco.
 2. Bratnicki M. [2000], Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 3. Bukowitz W.R., Williams R.L. [2000], The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London.
 4. Chełpa S. [2001], Ewolucja kwalifikacji kierowników organizacji gospodarczych [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, pod red. C. Sikorskiego, T. Czapli, M., Malarskiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 5. Chowdhury S. [2000], Towards the Future of Management [w:] Management 21 C, pod red. S. Chowdhury, Financial Times, Practice Hall, London.
 6. Drucker P.P. [1994], Menedżer skuteczny, Nowoczesność-AE w Krakowie-Czytelnik, Kraków.
 7. Dwojacki P, Nogalski B., Sikorski C. [1999], Zarządzanie w nowych czasach, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 8. Dworzecki Z. [2001], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr l.
 9. Gross S.F. [1999], Inteligencja stosunków międzyludzkich. Talent, błyskotliwość w kontaktach z ludźmi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 10. Gruszczyńska-Malec G. [2001], Nowe role menedżerów w organizacji, "Personel", 1-15 maja.
 11. Hudson W.J. [1993], Intellectual Capital. How to Build It, Enhance It, Use It, John Wiley & Sons, Toronto.
 12. Levy-Leboyer C. [1997], Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 13. Penc J. [2000], Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź.
 14. Potocki A., Pietruszka A. [2000], Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw [w:]Jnstrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, t. 2, AE w Poznaniu, Poznań.
 15. Robbins S.P. [1998], Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 16. Senge P.M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 17. Sikorski C. [2000], Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Antyicwa, Kluczbork-Łódź. Sikorski C. [1999], Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 18. Stabryła A. [1995], Podstawy zarządzania firmą, PWN, Warszawa.
 19. Thierry D., Sauret C. [1994], Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa.
 20. Zbiegień-Maciąg L. [2001], Dzielenie się wiedzą jako nowa odmiana marketingu personalnego, "Personel", 1-15 maja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu