BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudaliński Janusz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Smutek Halina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji
Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 766, s. 13-26, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Konkurencyjność gospodarki, Strategia konkurencji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Globalization, Economy competitiveness, Competition strategy, Enterprise competitiveness, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono globalny wymiar zarządzania organizacją gospodarczą. Przedstawiono determinanty konkurowania w wymiarze globalnym oraz wymiary tworzenia strategii konkurencji. Ukazano wpływ globalizacji na zmianę podejścia do tworzenia przewagi konkurencyjnej.

A whole set of skills and technologies constituting the sum effect of learning processes (which transcend the boundaries of individual skill sets) determine competitive advantage in the globalizing economy. Processes of organizational learning enable the creation of such elements as: the organization’s value for customers, uniqueness, the ability to be distinct from competitors, and the creation of new products, services and markets. This article is an attempt to indicate the consequences entailed by globalization, especially as regards a change in approach to creating competitive advantage and the need to identify and effectively use competitiveness factors. The article certainly does not exhaust all aspects of the subject - it is merely an attempt to draw attention to the issue mentioned in the title of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 2. Ansoff I.H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Blloom H., Calori R., de Woot Ph., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
 4. Błaszczyński B., Stygares J., Słownik pojęć ekonomicznych. Glossary od Economic Terms, Szkołą Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Handlowe „Atlant”, Kraków 1995.
 5. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 6. Edvisson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 7. Hamel G., Prahalad C.K., Core Competenve of the Corporation, Harvard Bisiness Review, May-June 1990.
 8. Obłój K., Strategia sukcesu finny, PWE, Warszawa 1998.
 9. Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1999.
 10. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 11. Skuteczne zarządzanie, W. Bień, B. Dobiegała-Korona, H. Duczkowska-Piasecka, S. Kasiewicz, Z. Pierścionek, ČIM, 1997.
 12. Stiglitz J.E, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 14. Szymański W, Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 15. Zorska A, Ku globalizacji, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu