BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego
Analysis of the Organic Model of Strategic Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 774, s. 5-22, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Zarządzanie strategiczne, Strategia zarządzania
Strategic analysis, Strategic management, Management strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę organicznego modelu zarządzania strategicznego. Scharakteryzowano podejście mechanistyczne i organiczne w zarządzaniu strategicznym. Omówiono strukturyzację statyczną zarządzania strategicznego według ujęcia organicznego oraz strukturyzację dynamiczną organicznego modelu zarządzania strategicznego.

This paper analyzes an organic model of strategic management, with the development of the concepts of strategy and strategic management first characterized and a section on the essence of mechanics and organic concepts following. The last section presents an analysis of the static (elements and their relations) and dynamic (process as a sequence of operations) structurization of strategic management, which together demonstrate the main points of view on this contemporary management concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., Redesigning the Future, John Wiley&Sons, Inc., New York 1974.
 2. Bums T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock, London 1961.
 3. Chandler A.D., Strategy a Structure, The M.I.T. Press, Cambridge Mass. 1962.
 4. Farjoun M., Towards an Organic Perspective on Strategy, „Strategic Management Journal” 2002, nr 23.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 6. Hedberg B., Jonsson S., Formułowanie strategii jako proces nieciągły, „Problemy Organizacji” 1997, nr 2.
 7. Jeżak J., Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 3 (117).
 8. Koontz M., O'Donnell C., Zasady zarządzania, PWN, Warszawa 1969.
 9. Logan J.P., Newman W.H., Strategy, Policy, and Central Management, South-Western Publ. Co., 1971.
 10. Lorsch J.W., Managing Culture: the Invisible Barrier to Strategic Change, California Management Review, Winter 1986.
 11. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 12. Mathe J.Ch., Politique generale de l entreprise. Analyse et Management Strategique, Economica, Paris 1987. Mintzberg H., The Structuring of Organization, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs 1979.
 13. Mreła K., Złożoność problematyki struktur organizacyjnych, „Problemy Organizacji”1980, nr 2.
 14. Obłój K., Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1997.
 15. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Basic Blackwell, London 1959.
 16. Peters T.J., Waterman R.H., In Search of Excellence. Lessons for America’s Best-Run Companies, New York 1982.
 17. Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985
 18. Prahalad C.K., Hammel G., The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Reviev” 1990, nr 90 (3).
 19. Simon H.A., Działanie administracji, Warszawa 1976.
 20. Uyterboeven H., Ackerman R., Rosenbaum J.W., Strategy and Organization, Homewood,1973.
 21. Wernerfelt W., A Resource - Based View Oft He Firm, „Strategic Management Journal” 1984, nr 5 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu