BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik-Kurdziel Anna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Tendencje zmian struktur zatrudnienia w Polsce w latach 90
Tendencies Towards Change in Employment Structures in Poland in the 1990s
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 597, s. 35-48, bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe
Struktura zatrudnienia, Rynek pracy, Sektorowa struktura zatrudnienia
Employment structure, Labour market, Sectoral structure of employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących zmian zatrudnienia, które miały miejsce w Polsce po 1990 roku. Autor prezentuje również perspektywy zmian w strukturze zatrudnienia w Polsce, oraz analizuje możliwości w tym zakresie związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

In this article the author discusses and evaluates changes in the employment structure which have accompanied the systemic changes (transformations) in the Polish economy in the 1990s. In particular, the author examines employment structures accordind to sectors of the economy, branches of industry, forms of enterprise ownership, the status of working individuals, their sex and level of education. The author concludes her article with a forecast of further changes in the employment structure in Poland`s market economy and a discussion of the country`s prospects for accesion to the EU in the near future. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajka Z. [1997], Rynek pracy a system edukacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 3.
 2. Dąbrowska A., Kuczewska L. [1998], Zatrudnienie w sferze usług w okresie transformacji systemowej, "Polityka Społeczna", nr 8.
 3. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. [1990], Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa.
 4. Dolny E., Wiśniewski Z. [1985], Elementy polityki zatrudnienia, UMK, Toruń.
 5. Głowacka J. [1995], Tendencje na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 5.
 6. Karpiński A., [1996], Perspektywy zmian na rynku pracy w okresie do roku 2010, "Rynek Pracy", nr 7.
 7. Karpiński A. [1993], Pogorszenie branżowej struktury w przemyśle polskim, "Kontrola Państwowa", nr 5.
 8. Kozioł L., Pocztowski A. [1988], Gospodarowanie zasobami pracy, AE w Krakowie, Kraków.
 9. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. [1998], Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Raport IPiSS", IPiSS, Warszawa, nr 12.
 10. Malara Z. [1997], Restrukturyzacja przemysłu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 11. Olędzki M. [1985], Zatrudnienie społecznie racjonalne. Propozycja współdziałania, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 12. Piaget J. [1972], Strukturalizm, PWN, Warszawa.
 13. Rocznik Statystyczny [1996], GUS, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny [1998], GUS, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej [1999], GUS, Warszawa.
 16. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej [2000], GUS, Warszawa.
 17. Secomski K. [1977], Polityka społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 18. Witkowski J. [1996], Podstawo we tendencje na rynku pracy w okresie transformacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu