BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zakres i instrumenty nadzoru właścicielskiego organów gminy nad tworzonymi jednostkami organizacyjnymi
Range and Instruments of Ownership Supervision of Newly-formed Organisational Units by Local Authorities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 760, s. 21-33
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Majątek gminy, Zadania własne gminy, Ład korporacyjny
Real estate management, District property, District own tasks, Corporate governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano przyczyny niewłaściwego wypełniania przez organy gmin swoich uprawnień właścicielskich. Omówiono treść i zakres ingerencji władz gminy w działalność utworzonych jednostek organizacyjnych z tytułu prawa własności do mienia wykorzystywanego przez te podmioty.

The subject of this article is the management of municipal real estate that has been given over to organisational units for long-term management or in the form of a contribution. The organisational units of local authorities, performing the local authorities' tasks, may be established on the basis of budgetary law or the Commercial Companies' Code. The aim of this article is to analyse the range of impact and instruments available to local authorities in supervising these organisational units (based on the local authorities' ownership rights to the property used by these organisational units). In addition, the author focuses on factors differentiating instruments of ownership supervision, depending on the organisational and legal form of the organisational unit, the tasks executed, and the method of transferring the local authority's property to the unit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński C., Analiza kompetencji nadzorczych organu założycielskiego wobec przedsiębiorstwa komunalnego, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 6.
 2. Borowiecki R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T., Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Abrys, Kraków 2005, s. 113 i nast.
 3. ; Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 15.
 4. Brzeski W.J., Zarządzanie mieniem komunalnym w miastach polskich, „Świat Nieruchomości” 2005, nr 52-53.
 5. Byjoch R., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 125.
 6. Jasiński B.M., Rola nadzoru korporacyjnego w kształtowaniu sukcesu firmy [w:] Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.
 7. Kalisiak M., Paluch W., Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 2000, s. 115.
 8. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 65-66.
 9. Kozina A., Nalepka A., Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995, nr 446, s. 61.
 10. Kumorek B., Komisja rewizyjna i kontrola wewnętrzna w gminie, Wydawnictwo ZCO, Poznań-Zielona Góra 1996, s. 47.
 11. Lis K.A., H. Sterniczak H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 30.
 12. Misiołek K., Efektywność nadzoru korporacyjnego [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, t. VII, z. 1A, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź-Wrocław 2006.
 13. Modras A., Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 7-8, s. 63.
 14. Nalepka A., Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami, „Świat Nieruchomości” 2005, nr 51.
 15. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 16.
 16. Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji w RP, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 1-2, s. 46.
 17. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002, s. 49.
 18. Smolen P., Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 122-124.
 19. Tabaka L., Jak skutecznie sprawować nadzór właścicielski w samorządowych spółkach, „Gazeta Prawna” 2003, nr 181.
 20. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43, z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 2000,nr 46, poz. 543, art. 46,z późn.zm.
 22. Ustawa z dnia 26 listopada 1996 r. o finansach publicznych, Dz.U. 1998, nr 155, poz. 1014.
 23. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591, art. 6, ust. l, z późn. zm.
 24. Wawak T., Wajda K., Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 25. Wąsowicz K., Ostrowski T., Przedsiębiorczość komunalna, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Kraków 2003,s. 89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu