BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudaliński Janusz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Smutek Halina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia
The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 597, s. 113-128, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Otoczenie przedsiębiorstwa
Strategic planning, Enterprise management, Strategic management, Enterprise environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu, autorzy prezentują wybór modeli formowania strategii przedsiębiorstwa. Modele te różnią się pod względem poszczególnych etapów, oraz definicji zastosowanych na różnych etapach.

In the present study, the authors present a selection of strategy formulation models. These vary in terms of the sequence of stages involved and the definitions applied to different stages. In the traditional approach, each cycle in the strategic planning process begins with a definition of an enterprise`s mission and goals. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza [1997], "Monitor Integracji Europejskiej".
 2. Andrews K.R. [1971], The Concept of Corporate Strategy, Dow Johnes-Irvin Inc.
 3. Ansoff H. [1985], Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 4. Bloom H., Calori R., de Woot P. [1996], Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa.
 5. Ciurla M., Hopej M. [1994], Lean Management a "odchudzanie" polskiego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 6. Dess G. Miller A. [1993], Strategic Management, McGraw-Hill.
 7. Gliński B. [1995], Miejsce zarządzania strategicznego w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 8. Johnson G., Scholes G. [1989], Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, New York.
 9. Klasik A. [1993], Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 10. Krupski R. [1993], Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław.
 11. Ledreman L. [1984],Long Rang Planning, vol. 17, nr 3.
 12. Miklaszewski S. [1999], Transformacja gospodarki polskiej a integracja z państwami Unii Europejskiej. Polska droga do Unii Europejskiej. Doświadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
 13. Obłój K. [1987], Strategia przetrwania organizacji, PWE, Warszawa.
 14. Penc J. [1994], Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 15. Pierścionek K. [1996], Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 16. Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich [1998], pod red. I. Pietrzyk, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 17. Porter M.E. [1994], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 18. Stabryła A., Bartusik K. [1995], System zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Warszawa, nr 4.
 19. Trzy Polski. Potencjał i bariery integracji z. Unią Europejską [1999], pod red. J. Hausnera, M. Maroda, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 20. Wawrzyniak B. [1989], Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 21. Webber R.A. [1990], Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu