BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belniak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Restytucja nieruchomości żydowskich na terenach polskich należących przed II wojną światową do Rzeszy Niemieckiej
Restitution of Jewish Property on Polish Territory Belonging to Germany before World War II
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 760, s. 35-45
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Żydzi, Majątek gmin żydowskich
Real estate, Jews, Property of Jewish community
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono możliwości, zakres, oraz uwarunkowania restytucji nieruchomości należących przed II wojną światową do osób prawnych żydowskiego wyznania. Omówiono podstawy prawne i podmioty postępowania restytucyjnego. Scharakteryzowano zasób nieruchomości restytucyjnych.

The author presents the possibilities, scope, and factors affecting the restitution of property that belonged to Jewish legal persons before the Second World War. The author looks at the restitution procedure and its effects on territories that belonged to Germany before the Second World War, as this process has already finished in Poland and an assessment of its results can be made. Furthermore, the author presents the subjects of the restitution procedure and the inventory of restituted property, giving a structural breakdown by type, ownership, and in terms of entry in the register of historic monuments. Additional information relates to use of real estate that has been built on, its surface area and land structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981, t. III, s. 50.
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. O stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 41, poz. 251.
  3. Wielka encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1967,t. 9, s.801.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu