BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Dochody gmin z nieruchomości i czynniki je kształtujące
Local Authority Income from Real Estate and Factors Determining it
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 760, s. 115-130
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Nieruchomości, Podatek od nieruchomości
Local revenues, Real estate, Property tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano dochody gmin z nieruchomości i wskazano czynniki różnicujące ich poziom w różnych gminach. Badania przeprowadzono na podstawie danych zebranych z trzech gmin powiatu staszowskiego. Dane z gmin: Staszów, Połaniec i Rytwiany wykorzystano do ustalenia znaczenia wpływów z nieruchomości do budżetów w omawianych gminach.

In the article, the author discusses the issue of diversity of local authority income from real estate and factors determining the amount of income from real estate flowing into local authority budgets. In the first part of the paper, the author presents the theoretical foundations on which analysis of the issue in selected local authorities has been based. Real estate located on the territory of the local authority is classified into two groups: municipal real estate and other real estate. The author ascertains that local authorities possess a broader range of rights in developing income from municipal real estate than real estate owned by other economic entities or physical persons. Data collected in the empirical part of the article confirm this thesis. Furthermore, on the basis of an analysis of the information relating to three of the described local authorities, it can be ascertained that budgetary income from real estate varies according to the level of economic development, type of land, and location of the local authority - factors which local authorities do not have a direct influence on. Furthermore, the size of budgetary income in the described municipalities is affected by internal factors. Income from municipal property in the discussed local authorities depends on takings from the turnover of real estate. It should be borne in mind that the sale of municipal property results in a drop in real takings from this source. However, the activity of local authorities in the field of income from public levies on real estate manifests itself mainly in the lowering of taxes and charges.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymerman J., Cymerman R., Kotlewski L., Dochody gminy z opłat od nieruchomości, „Doradca Majątkowy” 2004, nr 8.
  2. Cymerman J., Cymerman R., Kotlewski L., Identyfikacja i podział opłat od nieruchomości, „Wycena” 2003, nr 1.
  3. Czarnocki G., Gajoch H., Stanowienie podatków i opłat lokalnych w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2001, nr 3.
  4. Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), red. A. Nalepka, AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 140.
  5. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 192.
  6. Nasierowska G., Szczepański K., Dochody jednostek samorządu terytorialnego z gospodarowania nieruchomościami będącymi ich własnością (część I), „Finanse Komunalne” 1999, nr 5.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2000,nr 105, poz. 1115, Dz.U. 2001, nr 125, poz. 1375.
  8. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2002, nr 9, poz. 84.
  9. Wierzchowski M., Gospodarka gruntami w miastach, „Sprawy Mieszkaniowe” 2002, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu