BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kultura organizacji inteligentnej
Intelligent Organisation Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 765, s. 15-28, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Kapitał intelektualny, Organizacje inteligentne
Corporate culture, Intellectual capital, Intelligent organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano cechy organizacji inteligentnej oraz omówiono elementy kultury organizacyjnej. Przedstawiono wartości i normy kształtujące zachowania organizacji inteligentnej.

The author begins with an introduction to the activities undertaken by companies in order to adapt to the knowledge-based economy, and then describes the essence of an intelligent organisation. This is the starting point for his analysis of the features of intelligent organisation culture. The author points out features that are a barrier to knowledge management and also those that are conducive to the development of knowledge and creation of a high level of intelligence of a given organisation. He also presents the fundamental values of intelligent organisation culture and the human behavioural norms that stem from these. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M. [2002], Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 2. Brett R. [2002], Creating Intelligent Organization, "The Journal for Quality & Participation", Winter.
 3. Grossman M., Berdrow I. [2003], Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 4. Czerska M. [1996], Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Fic M. [2003], Wspomaganie rozwoju wiedzy w organizacji [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, t. l, red. M. Morawski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych.
 6. Gładys-Jakóbik J., Stobińska K. [2003], Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się - efekt uboczny czy źródło zmian? [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2000], Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 8. Heisig P., Vorbeck J. [2001], Benchmarking Survey Result [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, red. K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 9. Hejduk I.K. [2003], W drodze do przyszłości [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 10. Kłos Z. [2002], Kultura w przedsiębiorstwie przyszłości [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, red. E. Skrzypek, t. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 11. Kostera M. [1994], Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 12. Krupski R. [2005], Elastyczność organizacji [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w tur-bulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 13. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. [2002], Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 14. Morawski M. [2005], Organizacja inteligentna [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 15. Nęcka E. [2003], Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 16. Penc J. [2000], Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź.
 17. Pietruszka-Ortyl A. [2005], Kultura organizacji [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
 18. Przybyła M. [2001], Organizacja oparta na wiedzy [w:] Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Romanowska M. [2001], Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 20. Sikorski C. [2002], Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 21. Sokołowska A. [2005], Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 22. Wiig K.M. [1999], Introducing Knowledge Management into the Enterprise [w:] Knowledge Management Handbook, red. J. Liebowitz, CRC Press LLC, Boca Raton.
 23. Ziębicki B. [2000], Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 24. Zimniewicz K. [2003], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu