BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiński Konrad (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka rachunkowości a szacowanie wartości w polskim prawie bilansowym na przykładzie utraty wartości aktywów
Accounting Policy vis-à-vis Estimating Value in Polish Balance Sheet Accounting Regulations, Illustrated by the Example of Loss of Asset Value
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 768, s. 53-63, biliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Prawo bilansowe, Polityka rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial accounting, Balance law, Accounting policy, International Financial Reporting Standard, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono politykę rachunkowości w polskim prawie bilansowym. Omówiono szacowanie wartości pozycji sprawozdawczych oraz problem utraty wartości aktywów.

In this article, the author attempts to define the concept of accounting policy, which already operates in Polish accounting theory and practice, as well as a newer concept - estimating value. The subject of the analysis is the relationship between these two terms in Polish balance sheet accounting regulations, which in this area is based on International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. The author analyses the nature of, and relationship between, the two concepts using the example of loss of asset value from the point of view of the qualitative features of financial reports. Taking into account the harmonisation and standardisation of accounting, which is currently ongoing in Polish balance sheet accounting regulations, the author deems the most important features and criteria of analysis to be: credibility and comparability. The author presents the most important differences between the two concepts and their influence on the system of financial reporting in this regard.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Frykowska J., Zastosowanie MSSF do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, „Rachunkowość” 2005, nr 7.
  2. Ignatowski R., Środki trwałe według MSR, „Rachunkowość” 2005 nr 8.
  3. Krzywda D,, Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych, „Rachunkowość – Audytor” 2004, nr 1/2.
  4. Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, red. M. Walczk, Difin, Warszawa 2003.
  5. Międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości — podobieństwa i różnice, red. A. Jaruga, SKwP, Warszawa 2004.
  6. Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu