BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Łukasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Szulc Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w realizacji celów badania sprawozdań finansowych
Selected Models of Discriminant Analysis in Achieving the Goals of Financial Report Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 768, s. 123-135, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza dyskryminacyjna, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Wskaźniki finansowe
Discriminant analysis, Financial statements, Audit of financial statement, Financial indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono problem zagrożenia kontynuacji działalności stwierdzony po wstępnej analizie finansowej przeprowadzonej przez biegłego rewidenta. Omówiono procedury wykorzystywane w ocenie zagrożenia kontynuacji działalności.

One of the main principles on which the Accounting Act is based is the principle of a going concern. An auditor, when analysing a submitted financial report, should pay particular attention to whether the company's assets and liabilities have been valued consistently in accordance with the Act. When verifying this consistency with the going concern principle, the auditor should make full use of the legacy of accounting and its analytical function, i.e., financial analysis. Selected models of discriminant analysis may turn out to be useful tools in this regard.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 1998, nr 46.
  2. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 2004, nr 76.
  3. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh, „Rachunkowość” 2001, nr 5.
  4. IV dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, „Rachunkowość” 1998, nr 6.
  5. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, IASC, Londyn 2004.
  6. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej, SKwP i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
  7. Sprawozdania finansowe i ich analiza - analiza finansowa, red. B. Micherda, SKwP, Warszawa 2005.
  8. Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1996, nr 12.
  9. Wędzki D., Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich, „Rachunkowość” 2004, nr 8.
  10. Zabłocka S., Kartum D., Przewidywanie upadłości i bankructwa firm, „Rachunkowość” 2000, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu