BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Mariusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Grabiński Konrad (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Perspektywy rozwoju polskiego prawa bilansowego
Development Prospects of Polish Balance Sheet Accounting Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 768, s. 159-177, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial accounting, Balance law, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano ewolucję polskiego prawa bilansowego od 1989 roku. Przedstawiono proces harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w odniesieniu do rozwoju polskiego prawa bilansowego. Zaprezentowano główne kierunki rozwoju polskiego prawa bilansowego w latach 2006-2008.

In this article, the authors define the concept of balance sheet accounting regulations from the point of view of accounting understood in a multi-faceted way. Next, they present the evolution of Polish balance sheet accounting regulations starting from 1990, also from the broader perspective of the accounting system and ownership supervision. On the basis of analysis of particular periods, the authors classify the four main stages in the development of Polish balance sheet accounting regulations and assess them critically, taking into account the process of harmonisation and standardisation of accountancy. The authors present the main development trajectories of Polish balance sheet accounting regulations on the basis of the performed analyses and assessment of the current situation. They focus particularly on the work of the Accounting Standards Committee and the current changes (beginning in 2006) to EU Directives IV, VII and VIII.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Dadacz J., Gdański J., MSR w polskim prawie bilansowym, szansa czy problem?, „Rachunkowość” 2005, nr 4.
 3. Dadacz J., Nowelizacja ustawy o rachunkowości — zagadnienia wybrane, „Rachunkowość - nowelizacja ustawy o rachunkowości”, 2002.
 4. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P, Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Ignatowski R., Zmiany w zasadach sporządzania skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, „Rachunkowość” 2004, nr 7.
 6. Kasprzyna J., Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia [w:] Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Kogut J., Rola międzynarodowych standardów rachunkowości w globalnej harmonizacji rachunkowości [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 8. Krzywda D., Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych, „Rachunkowość – audytor” 2004, nr 1/2.
 9. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 2004, Wydawnictwo COSZ SKwP, Warszawa 2005.
 10. Misińska D., Zmiany w rachunkowości a konkurencyjność podmiotów gospodarczych, „Rachunkowość” 1995, nr 5.
 11. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2005.
 12. Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 14. Rzeczpospolita Polska, Raport dotyczący przestrzegania standardów i kodeksów - Rachunkowość i rewizja finansowa, Dokument Banku Światowego, 8 lutego 2005.
 15. Skowroński J., Jarugowa A., Rozwój polskiego prawa rachunkowości, „Rachunkowość” 1995, nr 1.
 16. Sprawozdawczość finansowa bez tajemnic, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003. Stachaniak A., Stabilna platforma międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, „Rachunkowość” 2004, nr 10. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 17. Świderska G.K., Ustawa o rachunkowości po nowelizacji a międzynarodowe standardy rachunkowości, „Rachunkowość - nowelizacja ustawy o rachunkowości” 2002.
 18. Wilkosz Z., Kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, „Rachunkowość” 2004, nr 6.
 19. Wprowadzenie do rachunkowości, red. E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu