BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojas Maria (Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Częstotliwość tworzenia rezerw i ich wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw
The Frequency of Creating Reserves and their Impact on the Financial Situation of Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 768, s. 199-222, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Analiza wskaźnikowa, Ryzyko kredytowe, Finanse przedsiębiorstwa
Financial statements, Ratio analysis, Credit risk, Enterprise finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono udział rezerw w strukturze źródeł finansowania polskich spółek giełdowych. Przeprowadzono badania empiryczne wykazujące skłonności polskich przedsiębiorstw do tworzenia rezerw obniżających wynik finansowy i tych, które powstają w wyniku jego podziału.

The high quality of financial reports can be ensured by a reliable valuation of assets and liabilities and the correct establishment of financial results, also taking into account the risk involved in economic activities undertaken. This issue is linked with the need to create reserves and other safeguards against predicted costs and losses resulting from the activities that have taken place in a given reporting period. Depending on the degree of certainty that these events will occur in future, they are recorded in the accounts and presented in the balance sheet as reserves, or are disclosed outside the balance sheet in additional information as conditional liabilities. The principle of caution requires that all costs and losses, even probable ones, and only assured income and extraordinary profit, be disclosed in a financial report. The choice of an appropriate asset structure and sources of its financing are of key significance in financial management. The conducted empirical research confirms the major participation of reserves in the sources of financing of economic entities' current and developmental activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cebrowska T., Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer Specjalny, SKwP, Warszawa 2001, nr 4(60), s. 13.
 2. Eifler W., Podstawy prawidłowego wykazywania rezerw w bilansie, Düsseldorf 1986.
 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2004.
 4. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w księgach rachunkowych, tworzenie, wykorzystanie, rozwiązanie, Difin, Warszawa 2002.
 5. Międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości —podobieństwa i różnice, red. A. Jarugowa, SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2004.
 6. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) 2004, International Accounting Standards Board, London, przetł. i wydane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 7. Russocki R., Skrajne podejście w zakresie tworzenia rezerw w rachunkowości, wybrane zagadnienia w zakresie teorii i praktyki niemieckiej i amerykańskiej, „Problemy Rachunkowości”, Difin, Warszawa 2001.
 8. Surdykowska S.T., Niektóre aspekty wprowadzania wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, numer specjalny, t. 4(60), SKwP, Warszawa 2000.
 9. Ustawa z 29 wrześnial994 r. o rachunkowości, tj.: Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 10. Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 11. Wojas M. Tworzenie rezerw instrumentem aktywnej polityki finansowej przedsiębiorstwa, cz. I i II, Forum Doradców Podatkowych, nr 3 i 4, Kraków, marzec-kwiecień 1999.
 12. Wojas M., Zasady uznawania i prezentacji rezerw oraz zobowiązań warunkowych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2003, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu