BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączka Lucyna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Człowiek i proces globalizacji
Man and the Process of Globalisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 617, s. 39-51
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Społeczne skutki globalizacji
Globalization, Economic globalization, Social results of globalisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalizacja jest kompleksowym i wielopłaszczyznowym procesem zmian we współczesnej gospodarce światowej. W opracowaniu przedstawiono wpływ globalizacji na życie społeczne, oraz omówiono jej pozytywne i negatywne skutki. Podkreślono, że stwarza ona większe możliwości, ale także wywołuje zagrożenia zwiększające obawy przed przyszłością.

Globalisation is a complex and multifaceted process of changes in the contemporary global economy. Just as every other such process of change, it has its positive and negative sides; it creates new opportunities but also engenders threats which give rise to fear and present challenges. Globalisation is the market economy without borders, which means worldwide competition for work, salaries and company locations. Before our very eyes, the cards of wealth and poverty are being re-dealt on an unprecedented scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń 1998.
 2. Clark J. J., Ludność ziemi, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 49.
 3. Human Development Report, 1999, UNDP.
 4. Foreman-Peck, Historial Foundation of Globalization, Northampton MA 1998, s. 16.
 5. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996, s. 59-64.
 6. Kalina-Prasznic U., Procesy integracji i globalizacji a koszty pracy, "Polityka Gospodarcza" 2000, nr 4.
 7. Koepf P., Globsalisierung, Munchen 1998, s. 19.
 8. Martin H. P., Schumann H., Społeczeństwo formuły 20:80 [w"] Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 5-15.
 9. The|| New Americans. A Survey of the United States, 2000.
 10. Okólski M., W drogę. Globalizacja i regionalizacja a międzynarodowa mobilność ludzi, "Nowa Republika" 1998, nr 23, s.103.
 11. Pajestka J., Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej, "Ekonomista" 1994, nr 2, s. 14-25.
 12. Stalker, Workers without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration, ILO, Genewa 2000.
 13. Waters M., Globalization, London 1995, s. 4.
 14. Winiecki J., Globalizacja gospodarki dziś i jutro: radykalna zmian i kontynuacja, SEP, Warszawa 1998, s. 17.
 15. Wojnar I., Kulturowy wymiar rozwoju, 1998, nr 30, s. 18-21.
 16. Zacher W., Globalne problemy współczesności, UMCS, Lublin 1992, s. 97.
 17. Zamojski J. E., Migracje doby współczesnej: geneza, charakterystyka, wyzwania i odpowiedzi, Biuletyn KPZK, Warszawa 1998, z. 184.
 18. Zaorska A., Ku globalizacji? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 22-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu