BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubek Henryk (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej
The System of Financial Support for Exports Adopted by Poland after Entry into the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 777, s. 115-132, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Eksport, Kredytowanie eksportu
Financial system, Export, Export crediting
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono i krytycznie przeanalizowano dokonany w Polsce system finansowego wsparcia eksportu do wymogów Wspólnot Europejskich. Omówiono uwarunkowania prawne modelu realizowanego w UE oraz ukazano polskie działania legislacyjne. Scharakteryzowano rezultaty działań w obszarze gwarantowania kredytów eksportowych.

The main guidelines defining the target model of financial support for exports that was supposed to be implemented in Poland were the EU norms set out in the OECD Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits of 1 April 1978 (the so-called “OECD Consensus”), which was incorporated into European law. In 2000-2001, the Polish parliament passed two key pieces of legislation to enable the system of financial support for Polish exports to operate effectively in compliance with EU guidelines; a whole raft of secondary legislation followed in their wake. The author’s analysis shows that in spite of initial technical problems, Polish firms and institutions charged with performing the specialised function of providing financial support for exports using State Treasury guarantees, have from year to year become increasingly interested in taking advantage of the possibilities afforded by the legislation. This is attested by the increasing proportion of exports insured using State Treasury security and guarantees in the export portfolio insured by KUKE SA, and by the emergence of real interest on the part of exporters and banks in taking advantage of the DOKE programme. The adaptation by Poland of binding EU rules and principles in this area has undoubtedly played a positive catalysing role. The amended act on State Treasury export guarantees and the act on the DOKE programme currently constitute the basis of this system, which should be continuously improved. These are solid foundations, which can further support the gradual development of other instruments in this field.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1978.
 2. Komunikat po Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających ze Strategii działania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA na lata 1999-2002, 10.05.2001.
 3. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005, Warszawa, 02.09.2003.
 4. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005, Sprawozdanie z realizacji za rok 2004, Warszawa, 20.09.2005.
 5. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005, Sprawozdanie z realizacji za rok 2003, Warszawa, 07.09.2004.
 6. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Finansów i Bankowości, Informacja o wynikach kontroli realizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych, DFB-41007/98, Nr. ew. 192/99/P98053/DFB, Warszawa, lipiec 1999.
 7. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej, Informacja o wynikach kontroli realizacji programu rządowego z maja 1997 r. pt. Kierunki działań dla pobudzania eksportu, DGiIE-41020/98, Nr. ew. 58/99/P98067/DGI, Warszawa, lipiec 1999.
 8. Raporty Roczne KUKE, 1998-2004.
 9. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Raport z realizacji w 2002 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej przyjęty przez Radę Ministrów 18 marca 2003 r., http://www.ukie.gov.pl/WWW/dok.nsf/DocBy-WykazZmian/A040340D2A6A5863C1256E86004E7C8C?open, 16.12.2008.
 10. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Raport z realizacji w 2001 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 22 lutego 2002 r., http://www.ukie.gov.pl/WWW/dok.nsf/ DocByWykazZmian/A040340D2A6A5863C1256E86004E7C8C?open, 16.12.2008.
 11. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Raport z realizacji w 2000 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 21 kwietnia 2001., http://www.ukie.gov.pl/WWW/ dok.nsf/DocByWykazZmian/A040340D2A6A5863C1256E86004E7C8C?open, 16.12.2008.
 12. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Raport z realizacji w 1999 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej przyjęty przez Radę Ministrów 4 kwietnia 2000 roku., http://www.ukie.gov.pl/WWW/dok.nsf/DocByWy-kazZmian/A040340D2A6A5863C1256E86004E7C8C?open, 16.12.2008.
 13. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Raport z realizacji w 1998 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej przyjęty przez Radę Ministrów 25 maja 1999 roku., http://www.ukie.gov.pl/WWW/dok.nsf/DocByWykaz-Zmian/A040340D2A6A5863C1256E86004E7C8C?open, 16.12.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu