BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beliczyński Jan (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej
Operating Strategies of Radio and Television Organisations in Conditions of Media Convergence
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 782, s. 65-79, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Konwergencja, Komunikowanie masowe, Środki masowego przekazu, Zarządzanie publiczne
Management strategy, Convergence, Mass communication, Mass media, Public governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano strategie działania radia i telewizji, jako reakcji na procesy konwergencji zachodzące w środowisku medialnym. Przedyskutowano różne strategie w nowoczesnym radiu i telewizji, będące reakcją na zmiany zachodzące w danym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska medialnej konwergencji.

The author presents the operating strategies of radio and television organisations as a reaction to the convergence processes occurring in this environment. Convergence is a multi-level phenomenon, occurring in the sphere of media, culture, information technology and telecommunications. In the introduction to the article, the author describes various ways of understanding this phenomenon. Next, he presents ways of understanding a radio and television organisation, indicating its specific aims and tasks. The author notes that the media message is a collective phenomenon, which means, firstly, that the creators of the message are operating within teams and, secondly, that radio and television have an institutional form. The author finishes by discussing the various strategic behaviours of modern radio and television organisations in reaction to the changes occurring in their environment and pays particular attention to the phenomenon of media convergence.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R. [1999], Konwergencja, czyli wiele w jednym, „Rzeczpospolita”, nr 94.
 2. Fleck F.H. [1991], Zakładanie przedsiębiorstwa w dziedzinie komunikowania masowego, „Przekazy i Opinie”, nr 3(65).
 3. Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji [2001], Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa.
 4. Jakubowicz K. [2007], Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Kraków.
 5. Jenkins H. [2007], Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Kraków.
 6. Kindler-Jaworska E. [2000], Przewodnik po telewizji cyfrowej, TYP SA, Warszawa.
 7. Kolankowska A. [2002], Faza integracji w procesach fuzji i przejęć na przykładzie sektora mediów [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 940, Wrocław.
 8. Kosiorowski Z. [1999], Radiofonia publiczna, Wydawnictwo Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce, Szczecin.
 9. Kowalski T. [2001], Przyszłość mediów, media przyszłości [w:] Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Difin, Warszawa.
 10. Kowalski T., Jung B. [2006], Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 11. Kożuch B. [2004], Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa.
 12. Leksykon naukowo-techniczny z suplementem. P-Z. [1998], WNT, Warszawa.
 13. Leksykon zarządzania [2004], Difin, Warszawa.
 14. Malinowski B. [1958], Szkice z teorii kultury, KiW, Warszawa.
 15. McQuail D. [2007], Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa.
 16. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa [2007], red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 17. Mikułowski Pomorski J. [1975], Analiza systemowa masowego komunikowania, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1(63).
 18. Nierenberg B. [2007], Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. Nowakowski K. [2005], Tożsamość organizacji medialnych - Corporate Government [http://www.wsp.pl/index .php?dzial=w_uczelni&dzíal2=konferencja7dzial3=hrm_w_me-diach&pods=hrmwmediach-nowakowski_k.
 20. Nowe mapy przestrzeni medialnej, Raport Grupy Strategii Cyfrowej Europejskiej Unii Nadawców „Media z misją” [2002], Za ekranem. Kwartalnik warsztatowy, listopad.
 21. Selkirk K. [1999], Ilustrowany słownik matematyczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 22. Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005—2020 [2005], http://krrit.gov.pl.
 23. Słownik encyklopedyczny. Geografia [1997], Europa, Wrocław.
 24. Słownik pojęć współczesnych [1999], red. A. Bullock, O. Stallybrass, S. Trombley, Książnica, Katowice.
 25. Urbanek A. [2001], Ilustrowany leksykon teleinformatyka, IDG Poland SA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu