BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie
Analysis and Assessment of the Process of Implementing Audits in a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 782, s. 97-116, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Proces zarządzania, Kontrola wewnętrzna
Internal audit, Management process, Internal control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę pojęcia "audyt wewnętrzny", jego rodzaje i rolę jaka pełni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zaprezentowano organizację prac audytorskich. Omówiono przykład praktycznego zastosowania audytu wewnętrznego w firmie.

The aim of this article is to present the concept of “internal audit”, its types, and the role it performs in managing a company. The realisation of a company’s goals should be accompanied by a high level of security, manifested in a desire to ensure that the company’s activities comply with legal regulations, that the data presented in financial reports are reliable, and that there isn’t an uncontrolled outflow of information from the company. An internal audit is helpful in achieving the above aims. An internal audit helps an organisation to achieve its aims through a systematic and methodological approach to assessing and improving the effectiveness of risk management, supervision, and management of the organisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszkiewicz J., Bejm T. [2003], Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, SKwP, Warszawa.
 2. Czerwieński K., Grocholski H. [2004], Podstawy audytu wewnętrznego, Inter Fart, Łódź.
 3. Jagielski J. [2003], Audyt wewnętrzny - miejsce w systemie kontroli i organizacja, „Kontrola Państwowa”, nr 3. Kreier E., Łuczak J. [2002], ISO 9000, t. l, „Forum“, nr 8.
 4. Kuc B.R. [2002], Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 5. Leksykon zarządzania [2004], Difin, Warszawa.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 111, poz. 973).
 7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. nr 102, poz. 1116).
 8. Saunders EJ. [2003], Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, PIKW, Częstochowa.
 9. Stępniewski J. [2001], Audyt i diagnostyka firmy, AE im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Wawak S. [2003], Audyt wewnętrzny — metoda badania systemu zarządzania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 627, Kraków.
 11. Winiarska K. [2005], Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu